NHS płaci milionowe odszkodowania za złe diagnozy.

NHS płaci milionowe odszkodowania za złe diagnozy.

 

Liczba pacjentów z chorobą nowotworową, którzy skutecznie oskarżyli NHS o pominięte diagnozy podwoiła się w ciągu ostatnich pięciu lat, pokazują nowe dane.

Według danych, służba zdrowia wypłaciła rekordową kwotę z tytułu odszkodowania za niedbalstwo za niewłaściwe rozpoznanie raka w zeszłym roku.

W zeszłym roku Urząd ds. Sporów NHS (NHSLA) wypłacił odszkodowanie w wysokości 12,6 miliona funtów.

Liczba ta rosła rok do roku od 2013 r., Kiedy dokonano 46 wypłat. W 2012 r. Dokonano 59 wypłat. W 2016 r. Zgłoszono łącznie 1 392 wniosków dotyczących wszystkich błędnych diagnoz, o wartości 152,5 mln GBP.

Dane, uzyskane na mocy ustawy o wolności informacji z Rezolucji NHS, pokazują, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat płatności za nieudaną diagnozę raka zostały wykonane na 990 osób z łączną wypłatą 75,7 milionów funtów. Największa pojedyncza suma przekroczyła milion funtów.
Simon Stevens powiedział, że poprawa szybkości diagnozy raka jest obecnie największym wyzwaniem, przed którym stoi NHS
Sir Harpal Kumar, dyrektor naczelny Cancer Research UK, wezwał rząd do szkolenia i zatrudnienia większej liczby diagnostycznych pracowników NHS, aby pomóc złapać chorobę wcześniej.

 

Powiedział: „Diagnozowanie wczesnego raka musi pozostać priorytetem w służbie zdrowia. Im wcześniej wykryty zostanie rak, tym większa szansa, że ​​leczenie zakończy się sukcesem. Opóźnienie w diagnozie często drastycznie zmniejsza oczekiwaną długość życia chorego na raka, ponieważ choroba mogła się rozprzestrzenić.

W badaniu przeprowadzonym przez Narodową Agencję Bezpieczeństwa Pacjentów stwierdzono, że obszarami ciała najczęściej związanymi z opóźnieniem w rozpoznaniu raka były stany ginekologiczne, skórne, urologiczne i piersiowe.

Rzecznik NHS powiedział:
„Rozczarowuje fakt, że liczba ta wzrosła, rozczarowujące jest to, że nadal istnieje błędna diagnoza, a NHS musi się poprawić, a diagnoza jest kluczowa dla przyszłości diagnozy raka.
„Wszelkie spory sądowe to zła wiadomość, wszelkie spory sądowe związane z błędną diagnozą, a zatem poprawa opieki nad pacjentem nie jest dobrą wiadomością, bez względu na jej poziom.”

Konrad W

27 listopada 2017