Mieszkania socjalne dla Polaków po Brexit tylko na 36 miesięcy.

Mieszkania socjalne Polaków po Brexit tylko na 36 miesięcy.

 

 

Aby zrealizować zamiar rządu dotyczący utrzymania statusu kwalifikowalności do mieszkań socjalnych i pomocy dla osób bezdomnych, obowiązują obecnie obowiązujące przepisy dotyczące uprawnień (przepisy dotyczące przydziału mieszkań i bezdomności (SI 2006/1294) zmieniony rozporządzeniem w sprawie przydziału mieszkań i bezdomności (warunki kwalifikowalności) (Anglia) (zmiana) (wyjście z UE) 2019 (SI 2019/861)

Rozporządzenie zmieniające zostało ustanowione 16 kwietnia i weszło w życie 7 maja 2019 r.

Przepisy te wyjaśniają stanowisko rządu w sprawie dostępu do świadczeń i usług dla osób, którym przyznano status z góry ustalony w ramach unijnego systemu rozliczeń.

Do wszystkich dyrektorów lokalnych władz, dyrektorów ds. Mieszkalnictwa i dyrektorów ds. usług dla dzieci w Anglii wysłano list informujący o tej zmianie przepisów.

Prawa obywateli UE przybywających do Zjednoczonego Królestwa po opuszczeniu go przez Wielką Brytanię w celu uzyskania dostępu do mieszkań socjalnych i pomocy dla bezdomnych brzmi:
– w  przypadku braku porozumienia Brexit, po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE w dniu 31 października 2019 roku obywatele UE przybywający między 31 października 2019 r. a 31 grudnia 2020 roku nadal będą mogli mieszkać, studiować, pracować i uzyskiwać dostęp do świadczeń i usług tak jak teraz, w celu uzyskania okres przejściowy. Obejmuje to dostęp do mieszkań socjalnych, w tym mieszkań wspieranych przez Rząd oraz pomocy dla bezdomnych.

Osoby, które chcą pozostać po grudniu 2020 r., będą musiały ubiegać się o Europejski tymczasowy pobyt ale tylko na 36 miesięcy, licząc od daty przyznania.. Prawo dostępu do mieszkań socjalnych, mieszkań wspieranych i pomocy na bezdomność pozostanie niezmienione przez czas trwania tego okresu czyli tylko 36 miesiecy.

Rząd Wielkiej Brytanii wprowadzi nowy system imigracyjny oparty na punktach od 2021 r.

Wnioskami o mieszkanie socjalne i pomoc dla bezdomnych w Anglii zarządzają władze lokalne. Ministerstwo mieszkalnictwa, społeczności i samorządu lokalnego współpracuje z lokalnymi władzami, aby upewnić się, że są one przygotowane na wszelkie zmiany w uprawnieniach obywateli UE do dostępu do mieszkań socjalnych i pomocy dla bezdomnych po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.

Więcej informacji na temat kontaktowania się z lokalnymi władzami w sprawie zakwaterowania w Anglii można znaleźć na stronie gov.uk.

Konrad W

 

13 września 2019
Czytaj inne artykuły w dziale Prawo UK