May musi zmienic plany dotyczące praw obywateli UE

  1. Brexit: Najlepsze uniwersytety w Wielkiej Brytanii domagają się, aby Theresa May zmieniła plany dotyczące praw obywateli UE

Wiodące uniwersytety w Wielkiej Brytanii opublikują dzisiaj 10 żądań dotyczących praw obywateli UE, które, jak twierdzą, Theresa May musi spełnić aby zapobiec zrujnowaniu szkolnictwa wyższego przez Brexit.

W bezkompromisowym dokumencie, Grupa Russell składająca się z 24 uniwersytetów – w tym Oxford, Cambridge i londyńskie uniwersytety – ostrzega May, że jej obecne podejście źle wpływa na sektor, który generuje 73 mld funtów rocznie dla gospodarki.

Wzywają Premier do zmiany planu, w którym każdy obywatel UE miałby składać wniosek o nowy „status osoby zamieszkałej”, na taki w którym rząd udzieliłby automatycznego prawa pozostania tysiącom osób mających już stałe miejsce zamieszkania w tym kraju.

Mówią również, że jeśli jest to możliwe, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powinno  automatycznie przenosić  osoby kwalifikujące się do posiadania statusu osoby zamieszkałej z istniejących już zarejestrowanych danych, co wyeliminowałoby niepewność.

Znane na całym świecie instytucje wymagają również, aby ponownie przemyślała swój plan pozbawienia niektórych obywateli UE  prawa do pozostania, jeśli opuszczają kraj na ponad dwa lata.

W raporcie, Grupa Russell wyznaczyła 10 punktów „wymagających większej jasności” w stosunku do planów rządu, które pozostawiły „znaczny stopień niepewności” w odniesieniu do praw obywateli UE i procesu pozyskiwania ich po opuszczeniu Unii przez UK”.

Zgodnie z obecnymi planami pani May, wszyscy obywatele UE będą musieli przejść proces aplikacyjny w celu określenia, jakie prawa przysługują im po Brexicie, ale Grupa Russell twierdzi, że jest to niepotrzebne.

Jessica Cole, szefowa polityki Grupy Russell, powiedziała: „Brexit powoduje niepewność i niepokój dla pracowników z UE, którzy jak najszybciej potrzebują jasności co do przyszłych praw.

„Na uniwersytetach Grupy Russell zatrudnionych jest około 25 000 pracowników z innych krajów UE, oferujących wysokiej jakości nauczanie i najnowocześniejsze badania. Doceniamy naszych kolegów z UE i chcemy, aby z nami pozostali „.

Wiodący naukowcy od dawna wyrażają obawy przed drenażem mózgów, spowodowanym Brexitem, w sektorze szkolnictwa wyższego, a już ponad 1,300 naukowców z krajów UE opuściło uniwersytety w Wielkiej Brytanii w ubiegłym roku.

Inne punkty z listy grupy stanowią, że „okres karencji” dla obywateli UE, starających się uregulować ich status, powinien zostać przedłużony, jeśli systemy rządowe nie będą w stanie szybko przetworzyć wniosków, aby koszty były ograniczone do minimum, a także powinny być opracowywane wytyczne dla przedsiębiorstw.

Żądają, aby wszyscy studenci UE rozpoczynający naukę w latach 2017/18 i 2018/19 mieli możliwość pobytu przez okres pięciu lat i uzyskania statusu osoby zamieszkałej, aby uzyskać większą jasność odnośnie praw rodzin i dzieci, a kwalifikacje zdobyte przed Brexitem nadal będą uznawane za granicą.

Ostatnim żądaniem jest to, aby rząd podał konkretną datę „odcięcia”, po której nowo przybyli imigranci z Europy nie będą mieli gwarancji  na otrzymanie statusu osoby zamieszkałej.

Rzecznik rządu powiedział: „Rząd chce jak najszybciej osiągnąć porozumienie w sprawie obywateli UE w Wielkiej Brytanii i Wielkiej Brytanii w Europie. Opracowujemy nowy proces aplikacji, który będzie tak lekki, prosty i przyjazny dla użytkownika, jak to możliwe.

Parlament Europejski, który ma prawo odrzucić jakąkolwiek umowę Brexitowską, powiedział również, że odrzuci propozycje pani May, jeśli nie zostaną one poprawione.

Katarzyna Cz.

 

3 sierpnia 2017
Czytaj inne artykuły w dziale Polityka