Marriage Allowance, ulga dla małżeństw. Kłopoty osób.

Marriage Allowance, ulga dla małżeństw. Kłopoty osób.

 

Najnowsze statystyki pokazują, że wiele par nie jest świadomych swojego prawa to korzystania z Marriage Allowance, czyli ulgi dla małżeństw, która umożliwia przekazania niewykorzystanej kwoty wolnej od podatku współmałżonkowi.

Częściową winę ponoszą tu wytyczne urzędu podatkowego. Jak wygląda cała prawda o Marriage Allowance?

Marriage Allowance

W kwietniu 2015 r. rząd wprowadził Marriage Allowance (MA), czyli ulgę podatkową dla małżeństw. Było to nawiązanie do wyborczej obietnicy dbania o tradycyjne wartości rodzinne. W rzeczywistości rządzący okazali się jednak nieco mniej hojni, niż się tego spodziewano.

Ulga pozwala przenieść 10% przysługującej nam kwoty wolnej od podatku na współmałżonka (£1060 w roku podatkowym 2015/16 i £1100 w roku podatkowym 2016/17). Kwota ta zostaje wówczas objęta ulgą podatkową w wysokości standardowej stawki (20%). Procedura brzmi nieskomplikowanie, ale w praktyce wcale taka nie jest.

Praktyki i wytyczne urzędu podatkowego

Po pierwsze, przygotowanie procedury składania wniosków zajęło urzędowi tak wiele czasu, że wnioski musiały zostać czasowo wstrzymane. Kolejną przeszkodą były, i nadal są, sporne wytyczne urzędu podatkowego. Według nich, aby móc skorzystać z MA, małżonek, który przenosi ulgę, musi osiągać dochód niższy niż przysługująca mu kwota wolna od podatku (czyli £11000 w roku 2016/17). Dochód drugiego małżonka musi wynosić mniej niż £43000. Przyjmując takie założenie, urząd rozmija się z faktami – by nie powiedzieć, że wprowadza nas w błąd.

Co na to prawo

Ściśle rzecz biorąc, jedynym warunkiem dochodowym jest niepodleganie przez małżonka przenoszącego ulgę podatkowi wyższemu od podstawowej stawki. Jednakże w praktyce przeniesienie ulgi pozwala zaoszczędzić na podatku jedynie, gdy dochód małżonka przenoszącego ulgę (osiągany z innego tytułu niż dywidendy i oszczędności) jest mniejszy niż przysługująca mu kwota wolna od podatku. Ale na tym komplikacje się nie kończą.

Wszystko albo nic

Wbrew powszechnemu przekonaniu, wniosek o MA nie podlega regulacji – z ulgi możemy skorzystać tylko na zasadzie „wszystko albo nic”.

Przykład.

Przyjmijmy, że w roku podatkowym 2016/17 twój małżonek zarobił £10200 z tytułu zatrudnienia i że był to jego jedyny dochód. Postanowił więc skorzystać z MA i przenieść część kwoty wolnej od podatku na ciebie. Nie może on przenieść wyłącznie niewykorzystanej części tej kwoty (£800), ale całą sumę £1100.

Oznacza to, że kwota wolna od podatku twojego małżonka wynosić będzie teraz £9900 i zapłaci on podatek w wysokości £60 ((£10200 – £900 = £300) x 20%). Mimo to oboje zaoszczędzicie, gdyż otrzymanie do małżonka £1100 zmniejszy twój podatek o £220 (£1,100 x 20%). Wskazówka.

Jeśli przypuszczasz, że ty i małżonek możecie skorzystać z MA, nie składajcie wniosku od razu. Poczekajcie do końca bieżącego roku podatkowego, kiedy będziecie mogli sprawdzić, czy jest to opłacalne.

Pułapki –

Spraw wcale nie ułatwiają osobliwe obostrzenia, którymi najeżona jest procedura składania wniosków:

– wniosek złożony w roku podatkowym, którego dotyczy, pozostaje ważny, dopóki nie przestaną być spełniane wymagane w nim warunki lub dopóki małżonek przenoszący ulgę nie wycofa wniosku. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony pod koniec bieżącego roku podatkowego, obowiązywać będzie tylko w danym roku – wniosek należy więc złożyć ponownie

– nawet jeśli ulga okaże się nieopłacalna, może ją wycofać tylko małżonek zbywający. To kolejny powód, dla którego wniosek warto złożyć dopiero po zakończeniu bieżącego roku podatkowego.

– jeśli małżonek przyjmujący ulgę poinformuje urząd podatkowy, że już jej nie potrzebuje, urząd anuluje ją nie tylko dla bieżącego roku podatkowego, ale również dla lat, w których była ona wykorzystywana (do czterech lat wstecz).

Wniosek jest taki, że o ile warto pamiętać o tej skromnej uldze podatkowej (pozwalającej zaoszczędzić około £200 rocznie), to ubiegając się o nią należy się bardzo pilnować.

Według wytycznych urzędu podatkowego o ulgę można ubiegać się tylko wówczas, gdy dochód jednego z małżonków jest mniejszy od przysługującej mu kwoty wolnej od podatku (£11000 w roku podatkowym 2016/17). W rzeczywistości małżonkowie mogą osiągać dochód z dywidend lub oszczędności w wysokości przekraczającej tę kwotę i nadal ubiegać się o ulgę. Zawsze upewnijmy się więc, że właściwie zrozumieliśmy całą zawikłaną procedurę.

Jeśli masz problemy z uzyskaniem Marriage Allowance zapraszamy:

Biuro: info@czerwinska.uk
Telefon: +44 (0) 1274 483 155
Komórka: +44 (0) 7508 052 770

www.http://czerwinska.uk/

24 kwietnia 2017