Mamy dokument, kto zapłaci podwójny podatek z Polaków w UK

Mamy dokument, kto zapłaci podwójny podatek z Polaków w UK

 

Na internecie straszy sie Polaków ze beda płacić podwójny podatek -oto dokument jaki dostalismy z kancelarii Ministra Finansów w Polsce.

…………….Zatem, w pierwszej kolejności podkreślić należy, iż opodatkowaniu w Polsce z tytułu całości dochodów osiągniętych w roku podatkowym, podlegają osoby fizyczne, których miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski. Osoby te podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli opodatkowaniu z tytułu dochodów osiągniętych zarówno w kraju jak i za granicą.

Natomiast osoby, które nie posiadają miejsca zamieszkania w Polsce,podlegają opodatkowaniu na zasadach ograniczonego obowiązku podatkowego, wyłączniez tytułu dochodów osiągniętych na terytorium Polski. W przypadku osób podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, nie powstaje obowiązek podatkowy w Polsce z tytułu dochodów osiągniętych poza terytorium Polski

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów  (nieograniczony obowiązek podatkowy).     

Stosownie do art. 3 ust. 1a ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych )

2) przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Natomiast osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski (ograniczony obowiązek podatkowy)

 

Oto cały dokumnet w PDF

Odp. w sprawie Brexit
30 września 2020