Londyn -Przyznania Nagrody Literackiej za rok 2015 śp. dr Alinie Siomkajło

Polska

Pryncypialna w swoim oglądzie świata, nie mogła i nie potrafiła zaakceptować uzurpacji uzurpatorów. A było ich wielu, szczególnie w Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Założyła więc konkurencyjne Stowarzyszenie Pisarzy Polskich za Granicą, które co roku przyznawało swoją nagrodę. Jednocześnie podjęła się trudu wydawania rocznika „Ekspresje”. Alina Siomkajło była osobą różnych zasług, ale jej największym osiągnięciem były właśnie „Ekspresje”. Wydała, bez redakcyjnego wsparcia,  pięć numerów, złożyła do druku szósty. Prowadziła własne kwerendy naukowe, a ich wynikiem było ponad 350 publikacji naukowych i popularnych – rozpraw i artykułów w krajowych i emigracyjnych wydawnictwach zbiorowych.

Tegoroczną nagrodę jury przyznało pośmiertnie Alinie Siomkajło.

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich za Granicą  ma zaszczyt  zaprosić na uroczystość

Przyznania Nagrody Literackiej
za rok 2015
śp. dr Alinie Siomkajło

za całokształt prac krytyczno-literackich oraz zredagowanie 5-ciu tomów rocznika „Ekspresje’’

25 listopada 2016, godz. 18.30
Sala Malinowa
Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny

24 listopada 2016
Czytaj inne artykuły w dziale Sprawy Polonii