Łatwiejszy wjazd dla ludzi z Indii po Brexit.

Łatwiejszy wjazd dla ludzi z Indii po Brexit.

 

Międzypartyjna grupa deputowanych wzywa do nadania większego znaczenia rozmowom handlowym z Indiami

Rząd musi ułatwić Indianom przyjazd do Wielkiej Brytanii w celu zawarcia umowy handlowej po Brexicie z jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek świata, powiedziała grupa posłów.

Ostrzeżenie, że Wielka Brytania pozostaje w tyle w globalnym wyścigu, aby zaangażować się w sprawy Indii na drodze do stania się supermocarstwem gospodarczym, komisja spraw zagranicznych Izby Gmin powiedziała, że ​​ministrowie pilnie potrzebują aktualizacji swojej strategii wobec Indii i nie mogą polegać na historycznych powiązaniach z czasów imperium .

Międzypartyjna grupa posłów wezwała do większego priorytetu po rozmowach handlowych z Indiami po Brexicie, wzywając jednocześnie rząd do ułatwienia swobodnego przemieszczania się ludzi do Wielkiej Brytanii wśród priorytetów w celu poprawy stosunków.

Grupa parlamentarzystów poinformowała ministrów o rozpoczęciu dnia poświęconego stosunkom indyjskim na początku tygodnia brytyjsko-indyjskiego, świętując więzi między tymi dwoma krajami. Muszą oni albo złagodzić przepisy migracyjne, albo być uczciwym, że trudne kontrole zabiją perspektywę „Wielkiej Brytanii” handlującej po całym świecie po Brexicie.

Czołowi Brexiters wykorzystali pomysł przekształcenia Wielkiej Brytanii w światową siłę napędową handlu światowego wśród kluczowych argumentów za opuszczeniem UE.

„Istnieje napięcie między promocją FCO (Foreign and Commonwealth Office)„ globalnej Wielkiej Brytanii ”i niektórych szerszych wysiłków rządu zmierzających do zmniejszenia migracji netto”, mówi komisja spraw zagranicznych.

Konserwatyści podtrzymali obietnicę obniżenia rocznej migracji netto do Wielkiej Brytanii do dziesiątków tysięcy, z około 258 000. W okresie od głosowania w sprawie Brexitu migracja netto stopniowo spadała, napędzana przez mniej migrantów z UE przybywających niż w przeszłości. W ciągu ostatnich pięciu lat migracja poza UE systematycznie rosła.

W Wielkiej Brytanii mieszka ponad milion osób z indyjskiego dziedzictwa. Jednak raport mówi, że wykwalifikowani pracownicy, studenci i turyści uważają, że system migracji jest trudny  drogi i niepożądany.

„Ułatwienie ruchu tych grup jest nierozerwalnie związane z celem zwiększenia handlu z Indiami. Obawiamy się, że polityka rządu była napędzana przez jednoznaczny cel zmniejszenia migracji netto ”- czytamy w raporcie.

Wielka Brytania straciła grunt w przyciąganiu indyjskich studentów i turystów do innych krajów, podczas gdy Wielka Brytania spadła z bycia drugim co do wielkości partnerem handlowym Indii w 1999 r. do 17.

Tom Tugendhat, konserwatywny przewodniczący komisji spraw zagranicznych, powiedział: „Indie są niezbędnym partnerem Wielkiej Brytanii. Nasze relacje i żywy most ludzi, którzy łączą nasze narody, staną się ważniejsze.

„Rząd musi upewnić się, że Wielka Brytania wyraźnie popiera Indie, rozbudzając więzi między nami i budując mosty, które mają przetrwać”.

Tom Tugendhat, the Conservative chair of the foreign affairs committee, said: “India is an essential partner to the UK. Our relationship and the living bridge of people who link our nations will only become more important. “The government needs to make sure the UK is making its support for India clear, reawakening the ties between us and building bridges that are made to last.”

“Facilitating the movement of these groups is inseparable from the goal of increasing trade with India. We are concerned that government policy has been driven by the single-minded objective of reducing net migration,” the report says.

Konrad W

 

24 czerwca 2019