Krzysztof Tarka, dr Ewa Kurek spotkanie w Londynie 21 kwietnia.

 Krzysztof Tarka spotkanie w Londynie 21 kwietnia.

 

Szanowni Państwo.

informujemy o dwóch bardzo ciekawych spotkaniach, które odbędą się w Londynie już podczas najbliższego weekendu. To spotkania z serii: „NIE MOŻNA PRZEOCZYĆ”.

21 kwietnia (piątek) g.18:30

Biblioteka Polska POSK w Londynie zaprasza na spotkanie z

  1. Krzysztofem Tarką, Emigranci na celowniku” – władze Polski Ludowej wobec wychodźstwa.

POSK: Sala Malinowa, 21 kwietnia 2017 r. (piątek), godz. 18:30

Profesor Tarka w swojej książce przedstawia owoc wnikliwych badań działań operacyjnych wywiadu komunistycznej Polski wobec działaczy ze wszystkich stron emigracyjnej sceny politycznej. Poszczególne rozdziały książki poświęcone są działaniom skierowanym przeciwko między innymi: gen Andersowi, gen. Maczkowi, prez. Sabatowi, prof. Janowi Ciechanowskiemu, prof. Bolesławowi Taborskiemu. Nie wszyscy wyszli z tej gry obronna ręką. Niektóre działania operacyjne podjęte ponad pół wieku temu ciągle mają wpływ na rzeczywistość „polskiego Londynu”.

23 kwietnia (niedziela) g.18:00

Koło Członków Indywidualnych zaprasza na spotkanie z  dr Ewa Kurek

„Stosunki polsko-żydowskie w latach 1939-1945”

To niesłychane, że propaganda III RP sprawiła, że Polacy jako jedyni spośród narodów Europy biorą na siebie realną odpowiedzialność za dokonaną przez Niemców zagładę Żydów. To niesłychane, że władze III RP blokują w tym samym czasie wszelkie badania i publikacje historyczne dotyczące udziału Żydów w zagładzie własnego narodu oraz wszelkie badania i publikacje historyczne zbrodni żydowski popełnionych na Polakach” dr Ewa Kurek. POSK; Sala Malinowa. Wstęp 5 funtów.

https://www.youtube.com/watch?v=6IL_ozpz8GA#t=11m00s

 Zapraszamy także do Ogniska Polskiego:

To mark ‘Joseph Conrad Year’ I would like to invite you to a talk I have organised to take place at Ognisko on 25 April 2017. I hope it will prove to be a very interesting and convivial evening.

 Prof. Cedric Watts, a renowned expert and great Conrad scholar, author of numerous books and publications on Joseph Conrad, will present an introduction to the author’s life and works. He will discuss  Conrad’s character, his allegiance to Poland and detestation of Russians, his struggle to survive as a writer of fiction in English as his third language, how he was helped and why he is now, posthumously so successful. 

 The evening will be free for Club members, and only cost £10 for guests, to include wine and nibbles. I hope this will provide the opportunity for us to learn more about this great Polish writer, have a lively debate and introduce new people to the Club.

 It would be great if you can come. Please buy a ticket online www.ogniskopolskie.org.uk/shop.aspx or if you are a member register  by email  at office@ogniskopolskie.org.uk to guarantee a place as we are expecting this to be a very popular event.

 For more information please see our website: www.ogniskopolskie.org.uk/events.aspx

Sławomir Wróbel

21 kwietnia 2017
Czytaj inne artykuły w dziale Londyn