Koniec swobodnego przyjazdu do UK , Premier May potwierdza

Koniec swobodnego przyjazdu do UK , Premier May potwierdza

 

„Swobodny ruch będzie zakonczony” Theresa May dostarcza  odpowiedzi dla sceptycznycznych Brexiteer

THERESA May dostarczył błyskotliwą odpowiedź sceptycznemu Brexiteerowi Sir Edwardowi Leighowi, prosząc premiera, by obiecał Wielkiej Brytanii odzyskać „pełną i nieskrępowaną” kontrolę nad swoimi granicami i przepisami.

Przemawiając podczas tury pytań premiera w Parlamencie, Sir Edward poprosił premiera o ponowne podkreślenie czerwonych linii swojego rządu Brexit i potwierdzenie, że Wielka Brytania odzyska kontrolę nad swoimi granicami.

The Torys MP zażądał, aby Theresa May potwierdziła, że ​​Wielka Brytania odzyska „pełną i nieskrępowaną” kontrolę nad swoimi przepisami, jak również swobodę zawarcia nowych umów handlowych z państwami spoza UE po Brexit.

Powiedział: „Czy dziś potwierdzisz, że po wyjściu z UE nie opuszczymy tylko jednolitego rynku i unii celnej, ale także że  – Będziemy mieli pełną i nieskrępowaną kontrolę migracji do tego kraju? -zapytał

 

 

Premier udzielił jasnej i zdecydowanej odpowiedzi sceptycznym Tory Brexiteer.

Przyrzekła: „Bardzo się cieszę, że mogę powiedzieć mojej szanownej przyjacielowi, że po wyjściu z Unii Europejskiej będziemy prowadzić własną niezależną politykę handlową.

„Parlament będzie określał nasze prawa, a my położymy kres swobodnego przepływu ludzi z Europy do naszego kraju”.

 

„She pledged: “I’m very happy to say to my Honourable friend we will indeed after we leave the European Union, we will be operating our own independent trade policy. “Parliament will be determining our laws and we will bring an end to free movement.”
Mrs May has promised Cabinet ministers that her „best of both worlds” customs plan will deliver the decisive break with Brussels demanded by voters in the EU referendum.”

 

Pani May obiecała ministrom gabinetu, że plan celny „najlepszy dla UK i UE” zapewni decydujące zerwanie z Brukselą, czego domagają się wyborcy w referendum UE.

Nowa propozycja pani May, łączy elementy jej poprzedniego planu „nowego partnerstwa celnego” z zaawansowanym systemem granicznym, będzie oznaczać brak ceł na import spoza UE, o ile przedsiębiorstwa będą mogły określić miejsce sprzedaży detalicznej produktów.
Premier obiecał także, że po zakończeniu negocjacji UE wyjdzie z Wielkiej Brytanii zarówno z wspólnej polityki rolnej UE, jak i wspólnej polityki rybołówstwa.

Najnowsze propozycje pozwolą brytyjskim rybakom złapać więcej ryb, gdy obowiązujący obecnie system kwot połowowych zostanie złomowany po wycofaniu się Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Konrad W

 

5 lipca 2018
Czytaj inne artykuły w dziale Polityka