Kiedy musisz policję wpuścić do domu w UK

Oto prawa, które przysługują ci, kiedy nie chcesz wpuścić policji do domu.

 

Policja wyjaśnia twoje prawa, gdy ktoś z policji zapuka do twoich drzwi. Zasadniczo policja nie ma prawa wstępu do domu lub innych prywatnych pomieszczeń bez zgody.

Mogą jednak wejść bez nakazu:

• podczas ściganiu kogoś, kogo policja podejrzewa o popełnienie lub usiłowanie poważnego przestępstwa, lub

• aby wyjaśnić zajście, lub  jeśli słyszą wołania o pomoc lub cierpienie, lub

• do egzekwowania nakazu aresztowania, lub

• jeżeli został zaproszony przez mieszkańca, lub

• zgodnie z różnymi ustawami, które dają policji uprawnienia do wejścia (niekoniecznie siłą) do szeregu różnych rodzajów lokali

Oto twoje prawa:

Kiedy policja może wejść i przeszukać lokal?

Policja nie ma uprawnień do przeszukiwania lokalu bez nakazu. Jednakże funkcjonariusze mogli uzyskać zgodę osoby zainteresowanej. To zmienia postać rzeczy i oznacza, że ​​mogą wejść. Mogą również wejść, jeśli opóźnienie w uzyskaniu nakazu może spowodować  problemy w wymierzeniu sprawiedliwości, na przykład, kiedy dowody zostaną zniszczone lub usunięte. Policja pamięta, że ​​dowody uzyskane legalnie byłyby dopuszczalne jako dowody w sądzie. Dopuszczalność dowodów uzyskanych podczas przeszukania zawsze podlega rozpatrzeniu przez sądy i zależy od okoliczności w poszczególnych przypadkach.

Co to jest nakaz przeszukania?

Jeżeli policja chce uzyskać nakaz przeszukania lokali, składa wniosek do sądu pokoju. Sąd pokoju może wydać nakaz przeszukania, jeżeli uzna, że ​​policja ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że popełniono przestępstwo podlegające ściganiu oraz że pomieszczenia, które muszą być przeszukane, mogą zawierać dowody lub materiały, które będą miały znaczenie dla każdego późniejszego procesu.

Sądy będą również badać, czy przeszukanie danego lokalu byłoby niemożliwe bez wydania takiego nakazu. Jeżeli sąd pokoju przyznaje nakaz przeszukania, policja może uzyskać pozwolenie na wejście do:

• zidentyfikowanych pomieszczeń;

• wszelkich lokali zajmowanych lub posiadanych przez osobę wymienioną w nakazie przeszukania;

• jednego lokalu przy wielu okazjach, zgodnie z nakazem przeszukania; lub

• nielimitowane wejścia do tych samych pomieszczeń.

Po przyznaniu nakazu:

Policja ma trzy miesiące na przeprowadzenie przeszukania. Przeszukiwanie musi nastąpić w rozsądnej godzinie, chyba że policja uzna, że ​​wpłynie to na efektywność operacji przeszukania.

Policja może wymusić wejście, jeśli ma nakaz, a:

• najemca odmówił wpuszczenia funkcjonariuszy lub jest nieobecny;

• niemożliwe jest porozumiewanie się z mieszkańcem lokalu;

• lokale są niezamieszkane;

• rozsądnie wierzą, że jeśli nie wymuszą wejścia, utrudni to przeszukiwanie lub ktoś znajdzie się w niebezpieczeństwie.

Katarzyna Cz.

6 lutego 2018
Czytaj inne artykuły w dziale Prawo UK