Już 891 Polaków w więzieniach w UK. Będą wysyłać do Polski

Już 891 Polaków w więzieniach w UK. Będą wysyłać do Polski

 

Tylko 217 więźniów zostało deportowanych z Wielkiej Brytanii i osadzonych w więzieniach w ich własnych krajach od 2011 roku.

Porozumienie o przeniesieniu więźniów miało oczyścić przeludnione więzienia w Wielkiej Brytanii i zaoszczędzić podatnikom ponad 100 milionów funtów, ale nowe dane pokazują, że więźniowie UE są wysyłani do domu w marnym tempie; 36 rocznie.

Sam Gyimah, minister więziennictwa, powiedział, że z 4 100 obywateli UE w więzieniach w Anglii i Walii pod koniec września 891 było obywatelami polskimi, 638 Rumunami, 424 Litwinami, 245 Portugalczykami i 189 Holendrami.

Konserwatywny poseł Philip Hollobone skrytykował nieefektywną dyrektywę.

Jednym z powodów małej liczby więźniów wracających do ojczyzny jest fakt, że dopiero w 2015 r. wszystkie państwa oprócz dwóch – Irlandii i Bułgarii – wprowadziły plan w życie.

Spodziewano się, że po 2015 r. liczba więźniów odesłanych do UE wzrośnie, ale do tej pory tylko 61 wróciło do swoich krajów, mimo że Ministerstwo Sprawiedliwości początkowo zidentyfikowało ponad 4 400 więźniów, którzy mogli zostać deportowani.

Richard Burgon, minister sprawiedliwości w gabinecie cienia, powiedział: „Rząd został ostrzeżony, że jego szacunkowe liczby dotyczące transferów były nadmiernie optymistyczne.„Należy pilnie wyjaśnić, w jaki sposób niedotrzymanie własnych celów wpłynie na liczbę dostępnych miejsc w więzieniach, ponieważ przeludnienie już powoduje bezprecedensową falę przemocy w naszych więzieniach”.

Rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości powiedział:

„Wskaźniki transferowe w ramach unijnego porozumienia dotyczącego transferu więźniów są coraz większe, ale jest to tylko jeden z naszych mechanizmów usuwania, w których 2214 cudzoziemców usunięto w ramach programu wczesnego usuwania w latach 2016-2017″.

Wiadomość ta pojawia się zaledwie miesiąc po tym, jak prezes Stowarzyszenia Naczelników Więzień, Andrea Albutt, powiedział, że więzienia w Wielkiej Brytanii są „przepełnione”, z dziesięcioma brytyjskimi więzieniami o „bardzo niepokojącym” charakterze.Dwunastomiesięczne wyroki nie działają i są bezcelowe. Ta kohorta musi być traktowana w inny sposób w społeczności.

„Mamy więźniów z wyrokami IPP [uwięzienie dla ochrony społeczeństwa], którzy siedzą w więzieniu jeszcze lata po wygaśnięciu ich taryf.„Mamy starych i niedołężnych więźniów, którzy nie stanowią już zagrożenia dla społeczeństwa i mamy zdecydowanie zbyt wielu chorych psychicznie, gdzie więzienie jest absolutnie najgorszym miejscem dla nich”.

Można się tylko domyślać że po Brexit jak złamiesz prawo i trafisz do więzienia wysyłka wyjazdu do Polski będzie odbywa się szybko . Jeśli chodzi o kierowcę który oszukał tachograf już jest w Polsce, to taka przestroga na przyszłość dla kierowców .

Kierowca tira deportowany za oszustwo tachografu w UK

 

Katarzyna Cz

 

6 listopada 2017