Idą zmiany w odszkodowaniach w UK. Nowe mniejsze taryfy, zgłość sprawę

UWAGA SZYKUJĄ SIĘ ZMIANY W
SYSTEMIE ODSZKODOWAŃ – ostatni dzwonek aby zgłosić sprawę 

 

W 2020r. mają nastąpić poważne zmiany w Prawie.

Rząd zamierza wprowadzić nowe taryfy dla roszczeń z tytułu obrażeń i urazów po
wypadkach. Owe zmiany mogą mieć niekorzystny skutek dla Twojego roszczenia.

Dla przykładu na podstawie obecnego systemu za uraz typu ‘whiplash’ utrzymujący się przez okres 12 miesięcy poszkodowany mógłby otrzymać  £3,500.00, jednakże kiedy pojawią się nowe taryfy to za ten sam uraz i okres rekonwalescencji wartość odszkodowania szacuje się  £1,190.00.

A może i Tobie Należy się Odszkodowanie z Tytułu Choroby Zawodowej?

Choroby zawodowe często powstają w skutek narażenia na wykonywanie jednakowych czynności przez długi okres czasu, bliski kontakt z niebezpiecznymi substancjami, a także trującymi oparami, pracą w nadmiernym hałasie i narażenie na wibracje, jak i kontakt w pracy z
substancją drażniącą.

Istnieje wiele rodzjów chorób zawodowych.

Częstymi przypadkami zgłaszanymi przez klientów w przypadku roszczeń z tytułu chorób zawodowych są:

– zespół cieśni nadgarstka / nadgarsków, – łokieć tenisity lub golfisty,
– palec zatrzaskujący – zakleszczające zapalenie ścięgna, tzw. ‘trigger
finger’, – chroniczne napięcie mięśni,
– astmę zawodową – ‘mechaniczny reumatyzm’
– zespół wibracyjny (powstały w wyniku korzystania w pracy z
elektronarzędzi) – głuchota zawodowa
– zapalenie skóry spowodowane stałym kontaktem w pracy z substancją
drażniącą

. Należy pamiętać, że jeśli w pracy narażonym jest się na wykonywanie monotonnych i powtarzalnych ruchów to prędzej, czy później wystąpić mogą liczne dolegliwości bólowe, wobec tego jeśli uważasz, że z powodu warunków w pracy twoje zdrowie uległo pogorszeniu,
wówczas jak najszybciej należy udać się do lekarza. Szukając pomocy medycznej ważnym jest, aby poinformować lekarza o wykonywanych czynnościach w pracy i warunkach panujących w miejscu pracy.

Choroby zawodowe rozwijają się długo i systematycznie, z tego względu pracodawca jest zobligowany, aby swoim pracownikom zapewnić warunki wykluczające lub minimalizujące ryzyko powstania chorób zawodowych, dlatego istotnym jest, żeby w pracy poinformować
również swojego przełożonego (najlepiej na pismie) o występujących symptomach i zaleceniach lekarza.

Roszczący ma 3 lata na wniesienie roszczenia naliczane od daty pozyskania informacji, że uraz z powodu, którego cierpi może być spowodowany wykonywaną przez niego pracą. Data pozyskania takiej informacji nie zawsze pokrywa się z datą diagnozy.

Proces roszczeń odszkodowawczych z tytułu chorób zawodowych jest jak na ogół dłuższy niż przy innych sprawach odszkodowawczych, dlatego ważnym jest, żeby decyzji o roszczeniu nie zostawiać na ostatnią chwilę.

Zatem jeśli Ty lub Twoi bliscy, bądź znajomi podejrzewacie u siebie, że Wasz stan może być związany z wykonywaną przez Was pracą skontaktujcie się z Kancelarią Prawną w celu pozyskania fachowej porady.
Jeden z naszych klientów właśnie cieszy się z pozytywnie roztrzygniętego dla niego roszczenia z tytułu urazu – łokcia golfisty, urazu doznał podczas wieloleniej pracy w piekarni. Pan Michał w trakcie trwania roszczenia przeszedł operację łokcia, a wartość przyznanego mu odszkodowania wyniosła £10,000.

Zatem, jeśli na przestrzeni 3 ostatnich lat uległeś wypadkowi i nie złożyłeś jeszcze roszczenia o odszkodowanie – nie zwlekaj i skontaktuj się ze mną

– Marzeną Gwarda z Kancelarii Prawnej Marley Solicitors, dzwoniąc
pod numer 07545 432 435 lub 01772 282 603
albo napisz wiadomość
mailową: marzena@marleysolicitors.co.uk

Konrad W

 

10 grudnia 2019
Czytaj inne artykuły w dziale Prawo UK

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *