Home office, Brexit informacja o statusie Polaków i emigrantów w UK

Home office, Brexit informacja o statusie Polaków i emigrantów w UK

 

Informacje dla obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Wielkiej Brytanii, w następstwie uruchomienia art. 50.

Ważna informacja

Nie musisz nic robić w wyniku wyzwolenia art. 50.

Nie zmieniają  się prawa i status obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii, podczas gdy Wielka Brytania pozostaje w UE.

Zgodnie z prawem UE nie potrzebujesz dokumentu potwierdzającego status pobytu w Wielkiej Brytanii (patrz uwaga 2).

Wielka Brytania pozostaje pełnoprawnym członkiem UE, dopóki nie wyjdziemy z Unii Europejskiej. Wszystkie prawa i obowiązki członkostwa w UE pozostają w mocy do tego czasu.
Kiedy osiągniemy porozumienie z UE, po wyjściu z UE i następnych krokach dla obywateli UE w Wielkiej Brytanii zostaną opublikowane dalsze informacje na temat statusu obywateli UE w Wielkiej Brytanii.

UWAGI

(1) Wszelkie odniesienia do obywateli UE w niniejszych wytycznych obejmują także Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i obywatele Szwajcarii.

(2) Potrzebny jest dokument potwierdzający twój status, jeśli chcesz ubiegać się o obywatelstwo brytyjskie lub jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela UE.Obywatele UE, którzy od ponad 5 lat mieszkają w Wielkiej Brytanii

Obywatele UE mają prawo wjazdu i pobytu w Wielkiej Brytanii. Nie zmieni się praw i statusu obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii, podczas gdy Wielka Brytania pozostaje w UE.

Członkowie rodziny obywateli spoza Unii Europejskiej

Nie zmieniają się prawa i status członków rodziny spoza UE obywateli UE, podczas gdy Wielka Brytania pozostaje w UE. Jeśli jesteś z UE, ale Twój członek rodziny nie jest, nadal mają prawo żyć w Wielkiej Brytanii. Więcej informacji na stronie GOV.UK:

Nie zmieniają się prawa i status poszerzonych członków rodziny obywateli UE, podczas gdy Wielka Brytania pozostaje w UE. Więcej informacji o wprowadzaniu do Wielkiej Brytanii dodatkowych członków rodziny.

Obywatele irlandzcy

Obywatele irlandzcy nadal mają oddzielne prawa, które w większości przypadków umożliwiają traktowanie ich w taki sam sposób, jak obywatele brytyjscy.
Chorwaccy obywatele

Nadal istnieje przypadek, w którym obywatele UE mogą być usuwani z Wielkiej Brytanii tylko wtedy, gdy:

Są uważani za stanowiące rzeczywiste i wystarczająco poważne zagrożenie dla społeczeństwa
– 
Nie są legalnie na terenie Brytanii lub wykorzystują swoje prawa do swobodnego przemieszczania się w UE

————————————————————————

Informacja z 7 kwietnia 2017 roku – kliknij na baner aby powiększyć

stat

This page will be updated with the latest information about the status of European Union (EU) nationals in the UK (see note 1) as the EU negotiations progress.

Important information

You do not need to do anything as a result of Article 50 being triggered. There will be no change to the rights and status of EU nationals living in the UK while the UK remains in the EU.

Under EU law you don’t need a document to confirm your residence status in the UK (see note 2).

If you’re planning to apply for a document just to confirm your status, you can sign up for email alerts instead.These email updates will let you know about developments that might affect you, including the steps that you may need to take to confirm your status in the UK after we leave the EU. The UK remains a full member of the EU until we exit the EU. All the rights and obligations of EU membership remain in place until then.The Prime Minister was clear in her letter to the President of the European Council that we should seek an early agreement on the rights of UK nationals in the EU, and EU nationals in the UK, on a reciprocal basis. This is a priority issue for the forthcoming negotiations and as the Prime Minister has emphasised, we will always put the interests of citizens first. Once we have an agreement with the EU, further information will be published about the status of EU nationals in the UK after we leave the EU and the next steps for EU nationals in the UK.

1) All references to EU nationals in this guidance also cover the European Economic Area (EEA) and Swiss nationals.

(2) You will still need a document to prove your status if you want to apply for British citizenship or if you’re an extended family member of an EU national.

EU nationals who have lived in the UK for more than 5 years. You do not need to do anything as a result of Article 50 being triggered. Permanent residence status is a right that EU nationals can get under EU law. This will not change while the UK is part of the EU.

EU nationals who have lived in the UK for less than 5 years. You do not need to do anything as a result of Article 50 being triggered. There will be no change to the rights and status of EU nationals living in the UK while the UK remains in the EU.

Konrad W


7 kwietnia 2017
Czytaj inne artykuły w dziale Polityka