Euro TLR , tymczasowy system osiedleńczy dla Polaków i emigrantow

Euro TLR , tymczasowy system osiedleńczy dla Polaków i emigrantów

 

Wskazówki dotyczące ustaleń imigracyjnych dla obywateli UE, EOG i Szwajcarii oraz członków ich rodzin, którzy przeprowadzają się do Wielkiej Brytanii po Brexicie, jeśli Wielka Brytania opuści UE bez porozumienia.

(Euro TLR) jest tymczasowym statusem imigracyjnym Wielkiej Brytanii, który pozwoli obywatelom UE, EOG i Szwajcarii, którzy przeprowadzą się do Wielkiej Brytanii po Brexicie na dalsze życie, pracę i naukę w Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 r.

Będziesz mógł mieszkać, pracować i studiować w Wielkiej Brytanii tak jak teraz do 31 grudnia 2020 r., jeśli jesteś obywatelem UE, EOG lub Szwajcarii.

Ubieganie się o tymczasowy urlop europejski

Jeśli chcesz pozostać w Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 r., musisz złożyć wniosek o Euro TLR lub w ramach przyszłego systemu imigracyjnego.

Możesz ubiegać się o Euro TLR, gdy program zostanie otwarty po tym, jak Wielka Brytania opuści UE bez umowy.

Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2020 r.

Twoje zgłoszenie będzie bezpłatne. Formularz wniosku będzie dostępny online. Podczas składania wniosku musisz udowodnić swoją tożsamość i ogłosić wszelkie wyroki skazujące.

Twoje prawa i status
Otrzymasz tymczasowy status imigracyjny, który pozwoli ci pozostać w Wielkiej Brytanii przez 36 miesięcy od daty jego przyznania, jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Otrzymasz status cyfrowy.

Do 31 grudnia 2020 r. Będziesz mógł udowodnić swoje prawo do pracy i wynajmu nieruchomości za pomocą paszportu UE

Będziesz w stanie:

pracować w Wielkiej Brytanii
skorzystać z NHS
zapisać się na edukację lub kontynuować naukę
uzyskać dostęp do funduszy publicznych, takich jak świadczenia i emerytury, jeśli się do nich kwalifikujesz
podróżować do i z Wielkiej Brytanii
Kto musi złożyć wniosek?
Musisz złożyć wniosek, jeśli chcesz pozostać w Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 r. I:

Nie będziesz uprawniony do Euro TLR, jeśli jesteś poważnym lub uporczywym przestępcą lub stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

 

Członkowie bliskiej rodziny spoza UE, EOG lub Szwajcarii będący obywatelami UE, EOG lub Szwajcarii będą mogli ubiegać się o tymczasowy urlop europejski. Bliscy członkowie rodziny to małżonkowie, partnerzy i dzieci pozostające na utrzymaniu poniżej 18 roku życia.

Będą mogli złożyć wniosek, gdy członek rodziny obywatela UE, EOG lub Szwajcarii złoży wniosek o Euro TLR. Będą obowiązywać w taki sam sposób jak obywatele UE, EOG i Szwajcarii, ale będą musieli podać dodatkowe informacje. Będą mogli pozostać w Wielkiej Brytanii do czasu wygaśnięcia Euro TLR przyznanego ich członkom rodziny obywatela UE, EOG lub Szwajcarii.

———————————–

Na statucie tymczasowym zostaniesz w UK – uwaga tylko 36 miesiecy po 2020 roku

You’ll receive a temporary immigration status that will allow you to stay in the UK for 36 months from the date it is granted if your application is successful.

 

Konrad W

 

9 września 2019
Czytaj inne artykuły w dziale Prawo UK