Edukacja seksualna obowiązkowa dla dzieci w wieku szkolnym od 2020 r

Edukacja seksualna stanie się obowiązkowa dla dzieci w wieku szkolnym od września 2020 r., Ogłosił rząd.

 

Zgodnie z propozycjami Departamentu Edukacji (DfE) uczniowie w wieku czterech lat mają brać udział w lekcjach  zdrowego trybu życia.

Edukacja ta będzie obowiązkową częścią programu nauczania dla wszystkich szkół podstawowych i średnich w Anglii od jesieni 2020 roku. W planach, które są teraz otwarte do konsultacji, uczniowie dowiedzą się o „odporności”  aby pomóc chronić się przed problemami zdrowia psychicznego.

Zajęcia obejmą również zdrowie fizyczne, takie jak ważność ćwiczeń, zdrowe odżywianie i korzyści płynące ze zdrowego stylu życia, a także zapobieganie problemom zdrowotnym.

Propozycje są publikowane wraz z projektem wytycznych dotyczących związków i edukacji seksualnej.

Sekretarz edukacji, Damian Hinds, powiedział, że dobre zdrowie fizyczne i psychiczne „leży u podstaw zapewnienia młodym ludziom gotowości na świat dorosłych”.

„Obowiązek uczynienia edukacji zdrowotnej obowiązkiem daje młodym ludziom narzędzia, których potrzebują, aby byli gotowi do rozwoju, gdy opuszczają szkołę.” W ramach tego ruchu aktualizowane są wskazówki na ten temat, w związku z obawą, że aktualne porady są nieaktualne i nie dotyczą współczesnych problemów, takich jak cyberprzemoc, seks i bezpieczeństwo w Internecie.

Uczniowie szkół podstawowych będą również uczyć się o zagrożeniach związanych z mediami społecznościowymi.

Wszyscy uczniowie w wieku od czterech do jedenastu lat powinni zostać nauczeni zbioru zasad i zasad, które pozwolą im chronić się w Internecie, podamy projekt wytycznych, a także dowiemy się, jak rozpoznać zagrożenia i szkodliwe treści.

Uczniowie w szkole podstawowej powinni także nauczyć się, dlaczego gry komputerowe, gry online i portale społecznościowe mają ograniczenia wiekowe.

W ubiegłym roku rząd złożył już poprawkę do ustawy  która sprawi, że „odpowiednia dla wieku” edukacja w zakresie seksu i relacji (SRE) będzie częścią krajowego programu nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych i średnich
Ministrowie musieli stawić czoła rosnącej presji ze strony całego spektrum politycznego, aby doprowadzić do zmiany, w związku z tym, że dzieci są źle wyposażone, aby poradzić sobie z nową rzeczywistością pornografii internetowej, szykanowania i seksu.

Od września 2020 r. szystkim dzieciom w wieku szkolnym będzie przysługiwało prawo do nauki seksu i edukacji o związkach.

Obecnie tylko uczniowie uczęszczający do szkół średnich prowadzących szkoły średnie, które reprezentują około jednej trzeciej szkół średnich, otrzymują naukę dotyczące płci i związków

Katarzyna W.

 

22 lipca 2018