Dyżur Konsularny w Newcastle – 15 października 2016 r

Wielka Brytania

Newcastle

DYŻUR KONSULARNY W NEWCASTLE UPON TYNE

 Dyżur konsularny w Newcastle Upon Tyne – 15 października 2016 r. (sobota) UWAGA!!! Limit wolnych miejsc dla osób powyżej 12 roku życia został wyczerpany.

 MIEJSCE DYŻURU:

 

Newcastle City Council

Civic Centre – Carliol Room

Barras Bridge

Newcastle  Upon Tyne

NE1 8QH

Wejście do budynku –  w głównej recepcji spytać o Carliol Room – potem wjechać windą boczną (schody w dół za głównymi windami) na II piętro.

Parking – dostępny z tyłu budynku, płatny

W tym dniu przyjmowane będą wnioski o wszystkie rodzaje paszportów – dla dzieci i dorosłych.

ZAPISY NA SPOTKANIE Z KONSULEM – DYŻUR KONSULARNY

Aby umówić się na spotkanie z konsulem w trakcie dyżuru konsularnego należy wysłać e-mail na adres: manchester.kg.msk@msz.gov.pl.

W temacie e-maila prosimy o  podanie nazwy miejscowości, do której chcecie się Państwo umówić na dyżur (Newcastle), a w treści e-maila następujących informacji:

Nazwisko i imię zgłaszającego.

 1. Rodzaj załatwianej sprawy (np. paszport 5-letni dla małoletniego, paszport 10-letni dla osoby dorosłej, paszport tymczasowy dla dziecka do 1 roku życia urodzonego w Wielkiej Brytanii, które nie posiada numeru PESEL).
 2. Dane osoby, dla której będzie składany wniosek w tym:

  – nazwisko i imię,

  – data urodzenia (RRRR-MM-DD),

  – informacja o posiadanym paszporcie, paszporcie tymczasowym lub dowodzie osobistym i terminie ważności dokumentów,

  – numer polskiego lub brytyjskiego aktu urodzenia,

  – numer PESEL.

  4.   Informacja o szczególnych okolicznościach dot. wydania dokumentu paszportowego, np. zagubienie, zniszczenie lub kradzież ważnego paszportu lub dowodu osobistego, brak zgody jednego z rodziców na wydanie paszportu dla dziecka, brak odpisu polskiego aktu urodzenia dziecka w przypadku aplikowania o dokument dla małoletniego powyżej 1 roku życia, fakt bycia poszukiwanym/ą przez polskie organy ścigania itp.

  5.   Dane kontaktowe, w tym numer telefonu oraz adres zamieszkania (wraz z nazwą hrabstwa).

  Osoby, które prześlą prawidłowe zgłoszenie i zostaną zapisane na dyżur otrzymają e-mail z potwierdzeniem spotkania wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi daty i godziny oraz dokumentów, które należy przynieść ze sobą na spotkanie.

  Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc na spotkanie z konsulem jest ograniczona i o zapisie na spotkanie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Tylko osoby, które otrzymają potwierdzenie z datą i godziną spotkania będą mogły załatwić swoją sprawę w trakcie dyżuru konsularnego.

30 września 2016
Czytaj inne artykuły w dziale Lancashire