Dostaniesz zaliczkę gdy czekasz na Universal Credit. Nowa reforma.

Dostaniesz zaliczkę gdy czekasz na Universal Credit. Nowa reforma.

 

Ministrowie w Rzadzie pani May skłonili się do nacisków i planują dalsze opóźnianie wprowadzenia flagowej reformy systemu opieki społecznej czyli Universal Creditu.

System, który połączy sześć świadczeń w jedną płatność, napotkał problemy.

Przeciekłe dokumenty widziane przez BBC i ujawniają plany wydania setek milionów funtów, aby zapobiec sytuacji, w której osoby ubiegające się o nią doświadczają trudności, kiedy się na nią wkroczą.

Wydaje się, że zostaną podjęte duże zmiany mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na ludzi przenoszonych na powszechny kredyt.

Po pierwsze, opracowano plany, aby nadal płacić wsparcie dochodu, zasiłek na zatrudnienie i wsparcie oraz zasiłek dla osób poszukujących pracy przez dwa tygodnie po złożeniu wniosku o przyznanie kredytu uniwersalnego.

Podobna polityka w zakresie zasiłku mieszkaniowego została wprowadzona w zeszłorocznym budżecie na podstawie dowodów na to, że niektórzy wnioskodawcy zaczęli zalegać z czynszem.
Ale dokumenty podkreślają, że projekt uniwersalnego kredytu już wykluczył pewne ustępstwa.
Umożliwienie  otrzymywania ulg podatkowych dla dzieci przez dwa tygodnie po złożeniu przez nich wniosku o przyznanie nowego świadczenia .

Po drugie, należy wprowadzić zmiany w sposobie dokonywania potrąceń z płatności odbiorcy.

Osoby ubiegające się o odszkodowanie mogą poprosić o zaliczkę, aby pomóc im uzyskać czekanie na pierwszą właściwą, uniwersalną płatność – później rząd odlicza od regularnej miesięcznej nagrody, aby to spłacić.

Zgodnie ze zmienionymi planami maksymalna kwota, którą można odliczyć, zostanie zmniejszona z 40% do 30% łącznej kwoty każdego miesiąca.

Po trzecie, pomoc dla osób samozatrudnionych zostanie udzielona po ostrzeżeniach, że mogą im pozostać poważne kłopoty finansowe z powodu niewłaściwych założeń Departamentu Pracy i Emerytur dotyczących ich zarobków.
.
Rząd zamierzał przenieść prawie cztery miliony ludzi na powszechny kredyt od stycznia 2019 r., Początkowo w małych partiach. Większe ruchy w skali miały rozpocząć się w lipcu.
Teraz jednak wstępne testy zostały przesunięte na przyszłe lato, a ruch na dużą skalę rozpocznie się najwcześniej w listopadzie 2020 roku.

Co to jest kredyt uniwersalny?
Polityka została po raz pierwszy ogłoszona w rządzie koalicyjnym w 2010 roku. Ma to uprościć świadczenia dla osób w wieku produkcyjnym, zastępując wsparcie dochodu, zasiłek dla osób poszukujących pracy, zasiłek na zatrudnienie i wsparcie, zasiłek mieszkaniowy, ulgę podatkową na dzieci i ulgę podatkową za pracę.

Z czym jest problem?
Wiele krytyki dotyczy czasu, jaki potrzeba, aby osoby ubiegające się o kredyt uniwersalny otrzymały pierwszą płatność – 35 dni – a niektórzy powodowie zaczęli borykać się z płaceniem rachunków w tym okresie.
W poniedziałek niezależny poseł Frank Field powiedział, że wdrożenie systemu w jego okręgu wyborczym Birkenhead skłoniło niektóre kobiety do ubiegania się o pracę seksualną.

Pani McVey powiedziała, że ​​”niektórzy ludzie będą w gorszej sytuacji” w ramach nowego systemu, pośród roszczeń 3,2 miliona gospodarstw domowych straci ponad 2000 funtów rocznie.

Gazeta Timesa zasugerowała, że ​niektóre rodziny mogá stracić nawet 200 funtów miesięcznie. 

Konrad W

 

16 października 2018

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *