„Dobrobyt Wielkiej Brytanii wzrasta po głosowaniu Brexit”

„Dobrobyt Wielkiej Brytanii wzrasta po głosowaniu Brexit”

 

W rok po tym, jak Wielka Brytania zagłosowała za wyjściem z Unii Europejskiej, zaobserwowano niewielki, ale znaczny wzrost poczucia dobrobytu ludności, jak wynika z oficjalnych statystyk. Jednak poprawa w obszarach takich jak zadowolenie z życia i szczęście była widoczna tylko w Anglii. Gdzie indziej wskaźniki są na niskim poziomie.

Ludzie w Irlandii Północnej nadal zgłaszali najwyższy poziom dobrobytu. Wskaźniki lęku nieznacznie wzrosły, ale nie znacząco.

Aby uzyskać dane dla Urzędu Statystyk Krajowych, ponad 100 000 dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii zostało poproszonych o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania w skali od 0 do 10, przy czym 0 znaczy „wcale”, a 10 „całkowicie”:

￿ Ogólnie, jak bardzo jesteś zadowolony ze swojego życia w dzisiejszych czasach?

Ogólnie, w jakim stopniu warto robić rzeczy, które robisz w swoim życiu?

Ogólnie, jak bardzo szczęśliwy czułeś się wczoraj?

Ogólnie, jak bardzo zaniepokojony czułeś się wczoraj?

Większy odsetek osób zgłosił bardzo wysoki poziom zadowolenia z życia, szczęścia i uczucia, że warto żyć, w roku kończącym się w czerwcu 2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Średnia ocena na koniec czerwca 2017 r. wyniosła:

7,7 na 10 dla zadowolenia z życia

7,9 na 10 dla poczucia wartości

7,5 na 10 dla szczęścia

2,9 na 10 dla niepokoju

Biuletyn statystyczny ONS sugeruje możliwe czynniki społeczne i ekonomiczne, które mogą pomóc wyjaśnić wyniki. „Zatrudnienie i zadowolenie z pracy, nasze zdrowie, jakość naszych relacji i nasza sytuacja finansowa to tylko niektóre aspekty naszego życia, które miały na to wpływ”, mówi.

W ciągu roku dane obejmowały „różne sytuacje niepewności”, mówi ONS – nowy premier, głosowanie za opuszczeniem UE i kilka ataków terrorystycznych. „Zważywszy na to, może być zaskakujące, że poziom dobrostanu osobistego rośnie, należy jednak pamiętać, że dane liczbowe są zgłaszane tylko na poziomie krajowym i są prezentowane w ciągu roku. Indywidualna zmiana w dobrobycie osobistym może nie być widoczna w danych „, mówi.

Katarzyna Cz

 

8 listopada 2017