Deportowanie bezdomnych obywateli UE z UK nielegalne

Brytyjska polityka deportowania bezdomnych obywateli UE może być nielegalna, sugeruje Komisja Europejska

 

Państwa członkowskie UE nie mają prawa deportować obywateli UE za bycie bezdomnymi, powiedziała Komisja Europejska, podnosząc pilne pytania dotyczące legalności polityki MSW dotyczącej usuwania europejskich bezdomnych w Wielkiej Brytanii.

The Independent ujawnił na początku tego roku, że deportacje obywateli UE z Wielkiej Brytanii wzrosły od czasu Brexitu, częściowo z powodu nowych wytycznych rządu stwierdzających, że bezdomni obywatele UE powinni zostać usunięci z UK.

Niemal 5 000 obywateli UE zostało deportowanych z Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 12 miesięcy – najwięcej od czasu, gdy zaczęły się aktualne rejestry, a wzrost o 14% w samym tylko ubiegłym roku.

Eksperci prawni ostrzegają, że niektóre z deportacji są nielegalne i nie mają podstaw w prawie UE – wniosek, który wydaje się potwierdzony przez Komisję Europejską.

W odpowiedzi na pytanie zadane Parlamentowi Europejskiemu przez duńskiego posła do PE, Ole Christensena, Vera Jourova, komisarz ds. Sprawiedliwości, spraw konsumenckich i równości płci, potwierdziła, że ​​obywatele UE mają prawo mieszkać w innych krajach UE „niezależnie od tego, czy są bezdomni, czy nie”.

Powiedziała:

„Szczegóły warunków, na jakich obywatele UE mają prawo pobytu w innym państwie członkowskim, są określone w dyrektywie o swobodnym przepływie 2004/38 / EC. Pobyt do trzech miesięcy wymaga posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego, a dłuższy pobyt zasadniczo wymaga, aby obywatel UE był aktywny zawodowo, lub, jeśli nie, może wykazać wystarczające środki, aby nie stanowić obciążenia dla funduszy publicznych i kompleksowego ubezpieczenia na wypadek choroby.

„Prawo EC dotyczące swobodnego przepływu uniemożliwia państwu członkowskiemu uzależnienie prawa pobytu obywatela UE w innym państwie członkowskim od spełnienia warunku posiadania stałego lub tymczasowego adresu.

„Obywatele UE, którzy spełniają warunki określone w dyrektywie 2004/38 / EC, mają prawo pobytu bez względu na to, czy są bezdomni, czy nie.”

Gdyby Komisja formalnie orzekła, że ​​deportacje są nielegalne, rząd brytyjski byłby zmuszony do zaprzestania prowadzenia polityki pod groźbą kary ze strony Brukseli. Sprawa mogłaby zostać skierowana do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, gdy Wielka Brytania nadal pozostaje członkiem UE.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w tym tygodniu między Theresą May a przywódcami UE, ETS będzie miał uprawnienia w zakresie praw obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii przez osiem lat po opuszczeniu przez UK unii.

Bezdomni, którzy zostali usunięci z Wielkiej Brytanii, nie mogą ponownie przyjechać do kraju przez 12 miesięcy.

Wskazówki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczące deportacji bezdomnych są już przedmiotem kontroli sądowej w Wielkiej Brytanii, a odpowiedź Komisji umieszcza odnowioną politykę rządu w sprawie zarządzeń, które zostały już szeroko skrytykowane przez organizacje charytatywne i działaczy pracujących z migrantami.

Katarzyna Cz

11 grudnia 2017
Czytaj inne artykuły w dziale Prawo UK