Deportacja co oznacza i jak się bronić .

Deportacja

Co oznacza DEPORTACJA?

Jest to przymusowe wydalenie cudzoziemca z kraju zamieszkania do jego kraju ojczystego.

Pierwszym etapem w sprawach deportacyjnych w Wielkiej Brytanii jest otrzymanie pisma z instytucji Home Office informującego, iż rozważana jest deportacja danej osoby do jej kraju pochodzenia.

W otrzymanym liście, Home Office podaje termin, w którym osoba rozważana do deportacji musi pisemnie przedstawić okoliczności, które przemawiają za pozostaniem w kraju. Jeżeli chcemy sprzeciwić się potencjalnej deportacji, należy przedstawić swoje argumenty na piśmie, zazwyczaj w ciągu 20 dni roboczych (dokładna ilość dni jest zawarta w treści otrzymanego listu).

Bardzo ważnym czynnikiem jest przedstawienie Home Office naszego statusu imigracyjnego tj. prawa do pobytu oraz informacji i dokumentów potwierdzających, iż nasz pobyt w wielkiej Brytanii jest zgodny z regulacjami Europejskimi i innymi przepisami imigracyjnymi.

Następnym etapem jest otrzymanie decyzji, która może być niestety negatywna i należy być przygotowanym na orzeczenie o deportacji.

W momencie wydania decyzji, Home Office ma obowiązek uzasadnienia podjętej decyzji. Wraz z podjętą decyzją otrzymujemy informacje dotyczące apelacji.

Apelować możemy z Wielkiej Brytanii bądź z naszego kraju pochodzenia, jeśli decyzja o deportacji będzie zezwalała na wydalenie z UK pomimo naszej decyzji o apelacji. Home Office może wszcząć procedury wydalenia pomimo apelacji w toku, jeśli decyzja o deportacji została poświadczona przez urząd na podstawie sekcji 24AA Regulacji.

Odpowiednio przygotowana odpowiedź na informacje urzędu o tym, iż rozważają deportację, jeśli nie zapobiegnie wydaniu orzeczenia deportacyjnego, może zapobiec poświadczeniu decyzji i pozwolić na pozostanie w kraju na czas apelacji.

Oczywistym jest bowiem, iż największe szanse w sprawach apelacyjnych mamy, jeśli przygotowujemy się do posiedzenia w kraju, oraz jeśli stawiamy się na posiedzeniach w trybunale. Po otrzymaniu podjętej decyzji o deportacji mamy 14 dni, aby złożyć apelację.

Apelujemy do niezależnego trybunału imigracyjnego. Jednocześnie, jeśli została podjęta decyzja o wydaleniu na czas trwania apelacji należy wówczas rozpocząć procedury odwoławcze „Judicial Review”. Jest to wniosek składany do sądu High Court o rozpatrzenie poświadczenia decyzji z art. 24AA przez sąd High Court.

Po złożeniu odpowiednich formularzy oraz podstaw apelacyjnych w niezależnym Trybunale, należy czekać na korespondencję dotycząca dalszego postępowania w sprawie. Istnieje możliwość wyboru, aby nasza sprawa była rozpatrzona podczas jawnego posiedzenia, na którym będziemy składać zeznania osobiście.

Drugą opcją jest brak uczestnictwa w posiedzeniu , gdzie nie jest wymagana nasza obecność, a sędzia podejmie decyzję na podstawie otrzymanych dokumentów. Jeśli decydujemy się na druga opcję, należy pamiętać, iż przed posiedzeniem sąd musi otrzymać wszelkie dokumenty i zeznania, które mogą mieć znaczenie dla wyniku sprawy.

Zazwyczaj sąd wyznacza dwa posiedzenia. Pierwsze, jest posiedzeniem organizacyjnym, które jeśli jest przeprowadzone w trybie administracyjnym nie wymaga udziału stron. Posiedzenie główne natomiast, zawsze odbywać się będzie z udziałem obu stron oraz świadków. Jeżeli wydana decyzja w sprawie jest dla nas niekorzystna, istnieje możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na apelację.

W wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku o pozwolenie na apelację sprawa może zostać ponownie przeniesiona do rozważenia w Trybunale pierwszej instancji na kolejnym posiedzeniu.

Kancelaria IMD oferuje Państwu zakres usług na każdym etapie deportacji. Chcielibyśmy podkreślić, iż wiemy jak ważne jest dla każdego z nas, aby mieszkać w kraju, gdzie czujemy się bezpieczni i możemy zapewnić lepszy standard życia naszym najbliższym.

Nasza Kancelaria jest dumna z ilości pozytywnie zakończonych spraw deportacyjnych dlatego też, jeżeli jest to problem, z którym musicie się Państwo zmierzyć, prosimy nie wahać się skontaktować z naszym biurem.

Brak specjalistycznej porady może mieć wpływ na to jak potoczą się dalsze losy osoby rozważanej do deportacji.

Kancelaria IMD

Główne biuro i adres korespondencyjny:

 15th Floor, 111 Piccadilly, Manchester, M1 2HY

Tel: (0044) 161 660 3553; Fax: (0044) 161 487 5160 

www.adwokat.co.uk

 Nasze pozostałe biura:

10th Floor, 88 Wood Street, London, EC2V 7RS

Tel: (0044) 203 195 8498

2nd Floor, Quayside Tower, Broad Street, Birmingham, B1 2HF

Tel: (0044) 121 667 8444

Atrium Centrum, Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

Tel: (0048) 22 382 5488

Piata Montrea No 10 World Trade Center Intrarea F Etajul 1 Bukareszt011469

Tel: (0040) 312 295 006

4 Piętro, ul. Dolgorukovskaya 7, 127006 Moskwa

Tel: (0044) 333 323 2386

w:www.adwokat.co.uk

t:  (0044) 333 358 3056

Polub nas na Facebook: facebook.com/imd.solicitors.polski.adwokat 

Dołącz do nas na LinkedIn: linkedin.com/company/imd-solicitors-llp 

Znajdź nas na Twitter: twitter.com/IMD_Solicitors  

photo/dailymail

19 grudnia 2016
Czytaj inne artykuły w dziale Sprawy Polonii