Daniel Kawczynski poseł UK, spotkał się z Amber Rudd aby chronić Polaków

Daniel Kawczyński poseł UK, spotkał się z Amber Rudd aby chronić Polaków

 

Daniel Kawczyński spotkał się z Minister Spraw Wewnętrznych  w celu upewnienia się, że status Polaków i innych Europejczyków po Brexicie będzie zagwarantowany. Minister Rudd po spotkaniu z Posłem Kawczyńskim i innymi posłami konserwatywnymi, dla których kwestia obywateli UE jest priorytetowa, wystosowała ważny list potwierdzający, że przywileje obywateli UE nie mogą zostać im odebrane bez głosowania w Parlamencie. Oświadczyła również, że prawa Europejczyków są jednym z najważniejszych tematów dla rządu brytyjskiego i będą musiały zostać zapewnione.

List wysłany do Posła Kawczyńskiego 6 lutego:

amber-rudd-kawczynski

Tłumaczenie  listu w języku polskim:

Minister Spraw Wewnętrznych zapewnia gwarancje dla obywateli UE

Drodzy Posłowie i Posłanki,

W sprawie: obywatele UE w Wielkiej Brytanii

Obywatele Unii Europejskiej zamieszkujący już w Wielkiej Brytanii wnoszą istotny wkład zarówno w nasz rozwój gospodarczy, jak i społeczny. Ostatnio w rozmowach ze mną kilku kolegów starało się uzyskać gwarancje zachowania ich [obywateli UE] statusu po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię.

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że obywatele UE nie powinni być traktowani inaczej niż z pełnym szacunkiem i uznaniem dla ich wkładu nie tylko w rozwój gospodarki, ale także w funkcjonowanie usług publicznych, takich jak NHS. Bez nich bylibyśmy biedniejsi, a nasze służby publiczne – słabsze. Dlatego też zagwarantowanie ich statusu, jak też statusu Brytyjczyków w UE, będzie naszym priorytetem zaraz po uruchomieniu artykułu 50 i rozpoczęciu negocjacji.

Wiem, że część kolegów i koleżanek jest zaniepokojonych tym jak długo potrwa rozwiązanie tej kwestii, ale rząd utrzymuje swoje zobowiązanie do priorytetowego przyznania gwarancji obywatelom UE w UK i UK w UE po uruchomieniu artykułu 50. Spowolnienie [w rozwiązywaniu tej kwestii] wynika nie tyle z zasady, co z uwarunkowań czasowych, ponieważ kilka państw UE nalega, żeby przed notyfikacją nie prowadzić negocjacji i dlatego nic nie można ustalić przed uruchomieniem artykułu 50.

Chciałabym także zapewnić kolegów, że parlament będzie miał szansę debatowania nad tą kwestią i głosowania w tej sprawie w przyszłości. Wielka ustawa uchylająca (Great Repeal Bill) nie zmieni naszego systemu imigracyjnego. Zmiany wprowadzimy poprzez odrębną ustawę imigracyjną i następujące po niej ustawodawstwo wtórne, dlatego bez zgody parlamentu sytuacja obywateli UE się nie zmieni, bez względu na to czy już mieszkają w UK czy dopiero przenoszą się z UE.

Zawsze wyraźnie mówiłam, że po wystąpieniu z UE będziemy mieć taki system migracyjny, który wspiera naszą gospodarkę i chroni nasze usługi publiczne i z tego powinno wynikać zabezpieczenie prawa przebywających już tutaj obywateli UE, jak też stworzenie nowego systemu imigracyjnego dla osób przyjeżdżających po wystąpieniu z UE.

Ale nie chodzi tylko o zagwarantowanie brytyjskim firmom i sektorowi publicznemu dostępu do poszukiwanych przez nich pracowników; rozstrzygnięcie tej kwestii jak szybko to będzie możliwe i zapewnienie pewności, której potrzebują, aby nadal wnosić wkład w rozwój tego kraju, jesteśmy także winni obywatelom UE.

Mam nadzieję, że te informacje okażą się użyteczne i oczywiście chętnie spotkam się z kolegami i koleżankami, którzy mają dalsze wątpliwości.

Z wyrazami szacunku Rt Hon Amber Rudd MP

Minister Spraw Wewnętrznych

Poseł Kawczyński opublikował oświadczenie w języku polskim i angielskim informujące o działalności w obronie praw Polaków i Europejczyków:

Jako brytyjski poseł urodzony w Polsce, popieram prawa Polaków w UK, tak samo jak popieram prawa Brytyjczyków w UE. Nie wolno nam zapomnieć ani o jednych, ani o drugich. Poprawki opozycji miały osłabić naszą pozycję, ponieważ żadne państwo przed negocjacjami nie składa jednostronnych obietnic. Po mojej rozmowie z Amber Rudd, Minister Spraw Wewnętrznych, jestem przekonany, że podczas negocjacji zapewnimy prawa żyjącym i pracującym tu Europejczykom. Wierzę w strategię Pani Premier dotyczącą Brexitu i jestem pewien, że prawa obywateli UE są absolutnym priorytetem naszego rządu. Jako Wielka Brytania musimy negocjować wspólnie, przywileje działają na zasadzie wzajemności, a nie jednostronnie.

Daniel Kawczynski MP

 

3 maja 2017
Czytaj inne artykuły w dziale Sprawy Polonii

1 komentarzy
  1. Brawo dla tego człowieka. Kawczynski to jeden z niewielu posłów, którym zależy. Chętnie bym mu postawił piwko!

Komentowanie jest wyłączone.