Część Polaków opuści Brytanię po Brexit. Którzy.

Część Polaków opuści Brytanię po Brexit. Którzy.

 

Brexit: Theresa May ma walczyć z planem UE zezwolenia na pobyt w okresie przejściowym. Powiedziała, że ​​musi istnieć różnica między tymi, którzy przybędą do Wielkiej Brytanii po Brexicie, a tymi, którzy przybyli wcześniej.

Starała się również uspokoić posłów torysów obawiających się długości okresu przejściowego.

Przewodniczący Brexit z Parlamentu Europejskiego, Guy Verhofstadt, odniósł się do tego, mówiąc The Guardian: „Prawa obywatelskie podczas okresu przejściowego nie podlegają negocjacjom”. Powiedział, że „jeśli okres przejściowy ma zadziałać” nie ma mowy o „dwóch grupach praw dla obywateli UE”.

Wcześniej w tym tygodniu UE przedstawiła, swoje propozycje na temat okresu przejściowego, oczekując, że okres przejściowy potrwa od dnia wyjścia Wielkiej Brytanii w dniu 29 marca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Okres przejściowy – zwany również okresem wdrażania – jest postrzegany jako sposób na zminimalizowanie zakłóceń, gdy Wielka Brytania opuści UE, w takich dziedzinach, jak biznes, urlopowicze i bezpieczeństwo.

Niektórzy posłowie popierający Brexit obawiają się, że ten okres może zostać przedłużony, ale podczas wizyty w Chinach pani May nalegała, że taki „okres wdrażania” będzie trwać około dwóch lat. W grudniu obie strony uzgodniły porozumienie określające proponowane prawa obywateli UE w Wielkiej Brytanii i brytyjskich emigrantów na kontynencie po Brexicie.

Zgodnie z umową wszyscy obywatele UE, którzy przebywają w Wielkiej Brytanii od ponad pięciu lat, będą mieli zapewniony status osoby osiedlonej, umożliwiający im pozostanie na czas nieokreślony z zachowaniem tego samego dostępu do usług publicznych, co teraz.

Ci, którzy mieszkają krócej, ale przybyli przed datą wyjścia, która obecnie ma być 29 marca 2019 r., będą mogli zostać i uzyskać status osoby osiedlonej, gdy ich czas pobytu osiągnie długość 5 lat.

W tamtym czasie Downing Street twierdziło, że ​​każdy, kto przyjdzie po Brexit, będzie mógł nadal mieszkać, pracować i studiować w Wielkiej Brytanii w okresie przejściowym, ale będzie musiał się zarejestrować, a przyszłe zasady imigracyjne będą musiały zostać uzgodnione jako część szerszych negocjacji przejściowych.

Od tego czasu UE wyraziła nadzieję, że obowiązujące przepisy dotyczące swobody przemieszczania się – w tym droga do stałego pobytu – będą w pełni obowiązywały do ​​końca fazy przejściowej, który, na chwile obecną, ma nastąpić 31 grudnia 2020 r.

Pani May, która jest w trzydniowej podróży do Chin, powiedziała, że ​​zakwestionuje temat długoterminowych praw pobytu, kiedy negocjacje w sprawie przejścia rozpoczną się na poważnie w przyszłym miesiącu.Powiedziała, że ​​musi istnieć różnica między tymi, którzy przybędą do Wielkiej Brytanii po Brexicie.

Theresa May has indicated she will fight a proposal to give residency rights to EU citizens during the transition period after Brexit.She said there had to be a difference between those arriving after the UK leaves and those who came before – bbc

Katarzyna Cz.

1 lutego 2018