Czego nie może Landlord. Zmiany od 1 czerwca. Co musisz wiedzieć

Zmiany opłat dla landlordów i właścieli domów od 1 czerwca

 

Właściciele muszą przestać pobierać niektóre opłaty od najemców 

Ustawa o opłatach dzierżawnych z 2019 r. wchodzi w życie 1 czerwca 2019 roku i uniemożliwia właścicielowi pobieranie opłat od wielu rzeczy

Istnieją również limity wpłat, o które mogą prosić z góry, oraz limity dotyczące wysokości opłat za opóźnienia.

Jest to część szerszego przeglądu sektora wynajmu prywatnego, mającego na celu poprawę relacji między właścicielami a najemcami.

„Jedynymi opłatami, które właściciele będą mogli pobierać od najemców, będą:

czynsz, depozyt dzierżawny, depozyt utrzymujący, zmiany umowy najmu, przedterminowe rozwiązanie umowy najmu, opłaty związane z usługami komunalnymi, internet szerokopasmowy, licencja telewizyjna, podatek lokalny, lub utrata klucza, a także domyślna opłata za spóźnioną płatność czynszu ”.

OTO ZMIANY

1. Nie będą mogli pobierać opłat za pokazywanie nieruchomości

Tak, niektórzy agenci zostali przyłapani na czarżowaniu lokatorów do przeglądania nieruchomości 

2. Wszystkie koszty administracyjne zostaną zakazane
Wszelkie koszty związane z referencjami, sprawdzanie zdolności kredytowej poręczycielami i administratorem muszą być pokryte przez właściciela.

Jedynym wyjątkiem będą umowy najmu, które rozpoczęły się przed 1 czerwca 2019 r., I które stanowią, że pewne koszty, takie opłaty za przedłużenie, będą musiały być opłacone.

3. Będą potrzebowali ciężkiego dowodu, aby wystawić rachunek za sprzątanie
Twój agent będzie mógł pobierać opłaty tylko za opłaty za sprzatanie , jeśli umowa najmu została uzgodniona przed 1 czerwca 2019 r.

Dla wszystkich innych opłaty za wymeldowanie i opłaty za usługi takie jak profesjonalny czyszczenie pod koniec okresu najmu będą zakazane, chyba że mają do tego bardzo dobry powód (z dowodami).

 
4. Nie będą mogli pobierać opłat za USŁUGI

Agenci wynajmujący nie będą już mogli pobierać opłat od najemców za opłaty pobierane przez strony trzecie, takie jak kontrole referencyjne, kontrole kredytowe, polisy ubezpieczeniowe, usługi ogrodnicze lub żądania gwaranta. Wszelkie koszty z tym związane będą musiały zostać pokryte przez właściciela.

5. Zmiany umowy będą ograniczone do 50 GBP

Maksymalna kwota, jaką agenci będą mogli naliczyć za zmianę umowy, wynosi 50 GBP.

Jeśli agent spodziewa się, że związane z tym koszty będą wyższe, będą musieli najpierw udowodnić dowody opłat.

9. Opłaty za „wcześniejsze przeniesienie” zostaną ograniczone

Nie będą mogli obciążyć Cię karą za wcześniejsze rozwiązanie umowy.
Jest to zazwyczaj oparte na stratach finansowych i poniesionych rozsądnych kosztach. Kwota nie powinna być wyższa niż kwota czynszu, którą zapłaciłbyś, gdybyś przeszedł z najmem do końca umowy.

10. Opóźnione płatności zostaną ograniczone
„Spóźniona płatność” to opóźnienie przekraczające 14 dni. Aby właściciel mógł obciążyć cię za to, musi być zapisany w umowie.

Opłata karna nie powinna również przekraczać 3% więcej niż roczna stopa procentowa Banku Anglii (obecnie 0,75%) za każdy dzień zaległości płatniczych.

LANDLORDOWIE – JESLI ZŁAMIĄ ZASADY  – Zostaną ukarani grzywną. Grzywna za złamanie Ustawy o opłatach dzierżawnych będzie przestępstwem cywilnym, z karą grzywny do 5000 GBP.

Jeśli jednak wynajmujący popełni kolejne naruszenie w ciągu pięciu lat od pierwszej grzywny, naruszenie zostanie uznane za przestępstwo karne.

Jeśli umowa najmu została podpisana przed 1 czerwca 2019 r., nowe zasady nie będą miały zastosowania.

Jednak od 1 czerwca 2020 r. nowe zasady będą miały zastosowanie do wszystkich – niezależnie od tego, czy masz nową umowę, czy nie.

Konrad W

 

1 czerwca 2019
Czytaj inne artykuły w dziale Prawo UK