Czas na rejestrację statutu na wyspach. Przykłady kto zostanie

Czas na rejestrację statutu na wyspach. Przykłady kto zostanie – Umowa o prawach obywateli


W grudniu rząd Wielkiej Brytanii osiągnął porozumienie z Unią Europejską w sprawie praw obywatelskich. Ta umowa ochroni Twoje prawa po opuszczeniu Wielkiej Brytanii przez UE i umożliwi ci kontynuowanie życia tak jak teraz.
Obejmuje również członków twojej rodziny.

Aby zabezpieczyć swoje prawa, bedziesz musiał przejść przez prosty proces składania wniosku, który potwierdzi twój status w Wielkiej Brytanii. 
Rozpoczniemy ten proces jeszcze w tym roku, abyśmy mogli się z tobą spotkać we właściwym czasie, ale nie ma pośpiechu – aplikacje będą otwarte przez co najmniej 2 lata po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię.

Obywatele UE i członkowie ich rodzin w Wielkiej Brytanii będą musieli złożyć wniosek za pośrednictwem prostego systemu cyfrowego, aby uzyskać ustalony status. P
roces aplikacji będzie szybki i przyjazny jak to tylko możliwe. Wykorzystamy istniejące dane rządowe, aby zmniejszyć ilość dowodów, które będziesz musiał dostarczyć. Na przykład w większości przypadków rejestry ubezpieczeń społecznych pokażą nam, czy pracujesz tutaj.

W procesie składania wniosku zostaną sprawdzone 3 podstawowe zasady – tożsamość, rezydencja w Wielkiej Brytanii i wyroki skazujące.

Jako obywatel UE będziesz musiał:

udowodnij swoją tożsamość i obywatelstwo swoim unijnym paszportem lub dowodem osobistym i podaj aktualne zdjęcie siebie
– 
orzekanie o jakimkolwiek wyrokach skazujących – tylko poważna lub trwała przestępczość będzie miała wpływ na kwalifikowany do programu

Nie będziesz musiał:

uwzględnić każdą wyprawę, którą odbyłeś z Wielkiej Brytanii
–  
pokazać dowodu posiadania pełnego ubezpieczenia chorobowego
–  
oddaj swoje odciski palców

Opłata za złożenie wniosku będzie równała się kosztom ponoszonym przez obywateli brytyjskich za paszport brytyjski. Jeśli masz już ważny dokument stałego pobytu, będzie on bezpłatny.

Formularz wniosku online zostanie opublikowany pod koniec 2018 roku.

Zatem ludzie mają wystarczająco dużo czasu na złożenie wniosku, program będzie otwarty dla aplikacji przez co najmniej 2 lata po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię.
Uwaga 1: W niektórych okolicznościach kompleksowe ubezpieczenie chorobowe będzie nadal wymagane w celu uzyskania dostępu do systemu opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii, ale nie będzie uważane za wymóg uzyskania statusu.

Przykładowe przypadki: prawa obywateli UE w Wielkiej Brytanii

Po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE status rezydentów UE w Wielkiej Brytanii zależeć będzie od tego, jak długo tu mieszkają i czy przybyli do 29 marca 2019 r.

„Andriana” będzie mieszkać w Wielkiej Brytanii 10 lat, kiedy UK opuści UE

Andriana jest Greczynką. Będzie nadal mogła korzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się, aby mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii do momentu, kiedy ​Wielka Brytania opuści UE w dniu 29 marca 2019 r. Ponieważ Andriana nieprzerwanie mieszka w Wielkiej Brytanii więcej niż 5 lat (bez nieobecności dłuższej niż 2 lata po tych 5 latach), ona również natychmiast kwalifikuje się do otrzymania statusu osoby osiedlonej, poddanej kontroli kryminalizacji i bezpieczeństwa. Oznacza to, że może złożyć wniosek o status osoby osiedlonej w ramach nowego systemu brytyjskiego po jego wejściu w życie. Po otrzymaniu statusu nie musi robić nic więcej kiedy już UK opuści UE. Andriana z powodzeniem uzyska status imigracyjny.

Będzie w porządku, jeśli Andriana nie od razu złoży wniosek o status osoby osiedlonej. Może pozostać w Wielkiej Brytanii po wyjściu i kontynuować swoją działalność przez okres 2 lat. Jednakże musi ona złożyć wniosek do Home Office do 29 marca 2021 r. o pozwolenie na pobyt, jeśli nadal zamierza mieszkać w Wielkiej Brytanii.

„Christophe” przybył przed wyjściem Wielkiej Brytanii, ale nie będzie mieszkał w Wielkiej Brytanii przez 5 lat, kiedy opuścimy UE

Christophe jest francuskim nauczycielem, który przybył przed wyjściem Wielkiej Brytanii z UE i będzie mieszkał w UK przez 4 lata w momencie, w którym kraj opuszcza UE. Po wyjściu Wielkiej Brytanii, Christophe będzie mógł nadal mieszkać i pracować w tym kraju do 29 marca 2021 bez konieczności składania wniosku. Kiedy tylko upłynie 5 lat od momentu przybycia Christophe’a, będzie on uprawniony do ubiegania się o status osoby osiedlonej, który pozwoli mu na stałe osiedlić się w Wielkiej Brytanii.

„Lukas” przybył do UK przed wyjściem, ale nie będzie mieszkał w Wielkiej Brytanii przez 5 lat przed końcem 2-letniego okresu po wyjściu

Lukas jest obywatelem Austrii, który przyjechał do pracy w Wielkiej Brytanii przed datą wyjścia. Przed wyjściem Wielkiej Brytanii będzie on mieszkać w kraju 2 lata.

Po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię Lukas będzie mógł nadal mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii przez okres 2 lat po wyjściu bez konieczności ubiegania się o pozwolenie. Musi wystąpić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o przyznanie mu tymczasowego statusu zamieszkania, jeśli chce nadal mieszkać w Wielkiej Brytanii po 29 marca 2021 roku. Umożliwi mu to dalsze legalne życie i pracę w Wielkiej Brytanii do czasu osiągnięcia progu 5 lat.

Gdy Lukas będzie rezydentem przez 5 lat, będzie miał prawo ubiegać się o przyznanie statusu osoby osiedlonej, który pozwoli mu na stałe zamieszkać w Wielkiej Brytanii.

„Audra” i „Ignas” kwalifikują się do statusu osoby osiedlonej i oczekują dziecka

Audra i Ignas przenieśli się do Wielkiej Brytanii z Litwy w 2015 roku. Są małżeństwem i spodziewają się dziecka w 2018 roku.

Po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię Audra i Ignas będą mogli pozostać w Zjednoczonym Królestwie tak jak teraz przez okres 2 lat po wyjściu, bez konieczności ubiegania się o pozwolenie. Gdy osiągną próg 5 lat, w 2020 r. będą mieli prawo ubiegać się o status osoby osiedlonej, który pozwoli im na stałe zamieszkać w Wielkiej Brytanii.

Gdy ich dziecko urodzi się w tym roku, ich syn lub córka będą mieli również możliwość stałego pobytu w Wielkiej Brytanii. Po osiągnięciu statusu Audra i Ignas będą musieli złożyć wniosek o status osoby osiedlonej w imieniu swojego dziecka. Lub mogą zamiast tego zarejestrować swoje dziecko jako obywatela brytyjskiego.

„Agnieszka” zamierza studiować na uniwersytecie w Wielkiej Brytanii

Agnieszka jest Polką, która mieszka w Anglii od lutego 2017 r. i zamierza pozostać tutaj i ubiegać się o przyjęcie na studia na angielskim uniwersytecie po tym, jak UK opuści UE. Przed przybyciem do Wielkiej Brytanii Agnieszka mieszkała w Polsce przez całe życie.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami finansowania studentów (i zakładając, że spełnia odpowiednie wymagania kwalifikacyjne), Agnieszka otrzyma status osoby upoważnionej do płacenia mniejszych opłat za studia i będzie mogła uzyskać dostęp do pożyczki, która będzie obowiązywała przez cały okres studiów. Zgodnie z odpowiednimi warunkami kwalifikowalności, Agnieszka musi mieszkać w UE przez 3 lata przed rozpoczęciem studiów, aby kwalifikować się do otrzymania tych uprawnień.

Wielka Brytania zamierza utrzymać uprawnienia Agnieszki do otrzymania wsparcia studenckiego i statusu po wyjściu z UE, tak samo jak osoby osiedlone w Wielkiej Brytanii.

Katarzyna Cz.

 

16 marca 2018
Czytaj inne artykuły w dziale Prawo UK