Coraz więcej pracy w UK, z powodu braku wykształconych pracowników

Coraz więcej pracy w UK z powodu braku wykształconych pracowników

 

Zgodnie z nowymi badaniami, pracodawcy starają się wypełniać miejsca pracy, ponieważ zapotrzebowanie na pracowników wzrasta, a pracownicy z Wielkiej Brytanii opuszczają kraj wraz z nadejściem Brexitu.

Konfederacja Rekrutacji i Zatrudnienia(KRZ) stwierdziła, że ​​chociaż zapotrzebowanie na personel stały nadal rośnie i jest najsilniejsze od prawie dwóch lat, badania przeprowadzone wśród 400 agencji pośrednictwa pracy odnotowały spadek liczby kandydatów.

Sektory z największym popytem na stałych pracowników w maju to NHS i inżynieria, a najwolniejszy wzrost popytu dotyczył pracowników budowlanych.

Zapotrzebowanie na pracowników czasowych było również najwyższe w sektorze pielęgniarskim, medycznym i opieki.

Tom Hadley, dyrektor działu KRZ, powiedział, że wyzwania stojące przed następnym rządem są trudne, dodając:”Oficjalne dane wskazują, że bezrobocie spadło do najniższego poziomu od 1975 roku, a obywatele UE tłumami opuszczają Wielką Brytanię.

 

 

„Na przykład NHS staje się coraz bardziej uzależnione od krótkoterminowych pracowników, aby wypełnić luki w szpitalnym harmonogramie, ponieważ nie ma wystarczająco dużo pielęgniarek.”

W ubiegłym miesiącu oficjalne dane z Urzędu Statystyk Narodowych wykazały, że migracja netto spadła poniżej 250tys. w 2016 r. po raz pierwszy od prawie trzech lat.

Statystycy stwierdzili, że zmiana długoterminowej międzynarodowej migracji netto – obejmującej osoby przybywające i wyjeżdżające z kraju przez co najmniej 12 miesięcy – była spowodowana wzrostem emigracji, która w 2015 r. wyniosła 40 000 osób.

Byli to głównie obywatele UE, a liczba ta wyniosła 117 tys. – wzrost o 31 tys. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Konrad W

photo/bbc

6 czerwca 2017