City Finansowe obniża prognozę wzrostu dla Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania

Londyn

Gorsze wiadomości.

Instytucje finansowe w londyńskim City drastycznie obniżają prognoze wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii od 2017 roku.

To wynik zagłosowania na Brexit przez mieszkańców Wielkiej Brytanii.

 

Barclays Capital przewiduje, że teraz UK PKB skurczy się o 0,5 procent w roku 2017.

W czerwcu, przed referendum ten sam Bank prognozował  wzrost gospodarki o 1,9 proc.

 

Ponadto instytucje finansowe jak :

Citigroup, JP Morgan, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland i Bank of America Merrill Lynch również drastycznie zmieniły swoje prognozy obniżając je w dół.

Według indeksu opublikowanego miesiąc temu przez HM Treasury, Bank of America Merrill Lynch który prognozował 2,3 procent wzrostu, teraz przewiduje znacznie mniejszy wzrost 0,2 proc.

Ogólnie rzecz biorąc, recesja jest definiowana jako dwa kolejne kwartały ujemnego wzrostu. Jest to możliwe, aby zmniejszyć ogólny wzrost w ciągu całego roku bez recesji.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ma mniej pesymistyczne prognozy i prognozuje 1,3 procent wzrostu, jednak to nadal w dół z jego najnowszymi prognozami w kwietniu 2,2 proc.

Średnio ponad 30 instytucji  prognozują zmniejszenie wzrostu z 2,1 procent do 0,7 procent.

Te same instytucje również zrewidowały w górę swoje prognozy inflacji z 1,9 procent do 2,5 procent inflacji.

Prognozy bezrobocia wzrosła z 4,9 procent do 5,7 procent, a sektor publiczny osiągnie większe zadłużenie netto w ciągu roku obrotowego 2017 do 2018 roku  z 45,5 miliardów £ do 63 mld £.

Sekretarz Partii Pracy w gabinecie cieni do sprawa Skarbu Państwa Rebecca powiedziała, że Brexit ma ujemny wpływ na gospodarkę. Musimy mieć program awaryjny inwestycji na tworzenie miejsc pracy .  Musimy mieć duży program inwestycji w infrastrukturę, aby przekształcić Wielką Brytanię.”

londonstock

photo/telegraph

 

Bank monetarny Anglii obniża zyski z inwestycji, oraz został zmuszony do obniżenia rentowności obligacji skarbowych. To obniży rentowność inwestycji w fundusze, zwiększając presję na przedsiębiorstwa.

Firmy mogą teraz ograniczyć wypłatę dywidend, podniesienie składek emerytalnych. 

Rosnąca inflacja w UK podniesie koszty benzyny i taryf lotniczych.

Jedną z możliwości aby ustabilizować sytuacje mówi ekonomista Malcolm Barr  z JPMorgan byłoby wczesne rozpoczęcie negocjacji o wyjście z Unii Europejskiej .

Konrad W

 

18 sierpnia 2016