Chca Polakow w pracy, brytyjskie zwiazki zawodowe.

Chcą Polaków w pracy, brytyjskie związki zawodowe 

 

Sekretarz generalny związków zawodowych i szereg wybitnych parlamentarzystów spotkali się dziś, aby wpłynąć na pozycję lidera partii Pracy w zakresie swobodnego przepływu pracowników z UE.

Manuel Cortes, kierownik wspierającej Corbyna TSSA jest jednym z tych, którzy poparli nowy raport Kampanii na rzecz Swobodnego Przepływu, która zaleca formę swobodnego przepływu wraz z dodatkowymi zabezpieczeniami praw pracowniczych, jako najlepszą ochronę przed wyzyskiem.

Grupa kampanii zgromadziła ponad 3000 członków partii, a także posłów Tulip Siddiq, Davida Lammy, Clivea Lewis i Gerainta Davies, którzy poparli łagodniejszą pozycję  partii w temacie imigracji.

Lewis, poseł z Norwich South, powiedział: „Tegoroczna konferencja stanowi okazję dla ruchu partii Pracy do jasnej, stanowczej pozycji w sprawie imigracji, która ma sens i przynosi korzyści wszystkim – po dziesięcioleciach wycofywania. Zgodnie z tym sprawozdaniem możemy i musimy wygrać walkę o swobodny przepływ – przez zjednoczenie go z radykalną polityką społeczno-gospodarczą, która przywraca władzę i agencję zwykłym ludziom „.

Cortes, sekretarz generalny TSSA, jeden z najwcześniejszych zwolenników kampanii przywódczej Corbyna, powiedział: „Niektórzy [Torysi] nawet świadomie myślą o procesie Brexit jako narzędzia stworzenia podziemnej, czarnej gospodarki rynkowej w Wielkiej Brytanii, w której karą za postawienie się szefowi jest deportacja.

„Odtrutką tego programu nie jest ograniczenie swobodnego przepływu, ale koniec wyzysku pracowników. Potrzebujemy odpowiednio uregulowanego rynku pracy i związku zawodowego w każdym miejscu pracy. Torysi i szefowie starają się nas podzielić. Naszym zadaniem jest stworzenie jedności w oparciu o klasowe, a nie narodowe pochodzenie „.

Młodzieżowa Praca, oficjalne skrzydło partii, złożyła wniosek o konferencję wraz z szeregiem CLP. Caroline Hill, przewodnicząca powiedziała: „Jestem dumna, że ​​członkowie Młodzieżowej Pracy prowadzą walkę o swobodny przepływ i prawa migrantów w partii i poza nią. Ten projekt został uchwalony jednogłośnie przez naszą komisję krajową i jesteśmy zdecydowani wygrać go w przyszłym tygodniu w Brighton.

„Podobnie jak wszyscy inni, młodzi pracownicy są narażeni na wyzysk, ubóstwo i kryzys mieszkaniowy. Potrzebujemy rzeczywistych rozwiązań – związku w każdym miejscu pracy, dużych inwestycji i wyższych płac minimalnych – nieograniczających kontroli granicznych, które atakują prawa zwykłych ludzi pracujących i ograniczają nasz potencjał „.

Katarzyna Cz

 

25 września 2017
Czytaj inne artykuły w dziale Sprawy Polonii