Chaos emigracyjny w UK, będą liczyć nas na nowo.

Chaos emigracyjny w UK, będą liczyć nas na nowo.

 

Wielka Brytania nie jest przygotowała się na zatrzymanie migracji z krajów bloku Unii Europejskiej gdyż nie może ich policzyć, ostrzegają Lordowie.

Premier
Theresa May chce ograniczyć imigrację, ale Lordowie boją się, że nie ma wystarczającej ilości informacji, aby osiągnąć ten cel.

Wielka Brytania jest „w ciemności” w stosunku do liczby imigracji, ponieważ obecny system liczenia wjazdu ludzi do Wielkiej Brytanii i wyjeżdżający z Wielkiej Brytanii jest niewystarczający, ostrzegła komisja Lordów.

Firmy w całym kraju nie są również przygotowane na gwałtowny spadek imigracji, co oznacza, że ​​flagowa polityka zmierzająca do zmniejszenia imigracji netto do poziomu poniżej 100 000 rocznie „może powodować znaczne zakłócenia”.

Lordowie mówią że: „Rząd musi dysponować rzetelnymi statystykami dotyczącymi migracji, zanim chce sformułować nową politykę, w przeciwnym razie podejmuje kluczowe decyzje, które mają kluczowe znaczenie dla kraju, powiedział lord Forsyth przewodniczący komisji gospodarczej.

Lordowie proponują, aby rząd wykorzystywał dane pochodzące ze źródeł ewidencji podatkowej, w celu sprawdzenia, ile imigrantów jest w Wielkiej Brytanii, czasu ich pobytu, proporcji pracy i rodzaju wykonywanej pracy.

 

Obecny system, w dużej mierze polegający na badaniach, jest szczególnie niewystarczający w liczeniu liczby zagranicznych studentów, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii i pozostają po ukończeniu studiów. Biorąc pod uwagę firmy w niektórych sektorach – w tym rolnictwo, produkcja i hotelarstwo w dużej mierze polegają na imigrantach, rówieśnicy wezwali rząd do przyjęcia bardziej elastycznego celu niż 100 000 osób na rok i do powolnego wdrażania nowych pomysłów ograniczenia emigracji.  Cel 100 000 osób emigrantów na rok może powodować znaczne zakłócenia, nie pozwalając Wielkiej Brytanii reagować elastycznie na potrzeby rynku pracy i warunki gospodarcze „, powiedział raport Lordów.

„Prawdopodobny okres przejściowy będzie prawdopodobnie konieczny, zanim nowy system imigracyjny  wejdzie w życie, aby umożliwić niezbędne szkolenie brytyjskiej siły roboczej i inwestycje w nowe technologie. Może to potrwać kilka lat i trzeba wziąć pod uwagę fakt, że każdy region kraju będzie miał różne potrzeby w zakresie szkoleń i inwestycji „.

Studenci powinni również zostać usunięci z limitu imigracji netto, zaleca się w sprawozdaniu.

Pomysł wdrożenia innego systemu imigracyjnego w Londynie czy Szkocji może mieć pewne teoretyczne zasługi, które zaspokoją lokalne gałęzie przemysłu np.sektor budowlany może potrzebować pracowników migrujących, którzy mogą zbudować od 225 000 – 275 000 domów rocznie.

Lordowie zauważyli, że nie ma nawet jednej definicji kto jest imigrantem, a oficjalne statystyki różnią się od liczby osób urodzonych za granicą, osób mających obce obywatelstwo oraz tych, którzy zmienili kraj zamieszkania.

Peers noted that there is not even a single definition of what a migrant is, with official statistics varying between counting those born abroad, those with foreign nationality, and those who have changed their country of residence.

UK unprepared for cap on migration – and cannot count it properly, warn Lords

Konrad W

21 lipca 2017
Czytaj inne artykuły w dziale Polityka