Bez ceł i wiz, UK po Brexit będzie Szwajcarią w UE

Brytania po Brexit będzie Szwajcarią w UE bez ceł i wiz wjazdowych

 

Dzisiejsze media Brytyjskie rozpisują się ( polityka jest identyczna jak Polska ) że Minister Spraw Zagranicznych Boris Johson który był motorem napędowym Brextiu podczas referendum poda się do dymisji po weekendzie.

Ale to nie jest najważniejsze, najważniejsze jest dlaczego, ano okazuje się iż Premier May chce aby Wielka Brytania działała jak Szwajcaria w Europie.

Premier May ma ogłosić w Piątek oferte że Wielka Brytania zgodzi się zapłacić pieniądze aby być w strefie wolnego handlu w Unii Europejskiej.

Umowa taka spowoduje także Wielka Brytania będzie musiała zgadzać się z niektórymi przepisami Unii Europejskiej.

 

Image result for hard soft brexit

Jak donoszą Brytyjskie gazety Jonhson który reprezentuje w Rządzie Pani May stronę Brexitowców – polityków którzy chcą Hard Brexitu miał zgodzić się tylko na okres przejściowy do 2 lat kiedy to Wielka Brytania miała płacić UE , później miała opuścić UE w całości.

Jeśli to prawda i rewelacje gazety sie potwierdzą dojdzie do kryzysu w Rządzie Konserwatystów , gdyż Premier May nie wybiera Hard Brexit, dla Polskich sklepików, straganów i firm transportowych to wybawienie.

A oto jak w Szwajcarii Polacy mogą podjąć pracę:

Rada Federalna Konfederacji Szwajcarskiej postanowiła wprowadzić z dniem 1 maja 2012 roku ponownie ograniczenia w liczbie zatrudnionych w postaci tzw. kontyngentu. Dnia 24 kwietnia 2013 roku Rada Federalna postanowiła o przedłużeniu tego ograniczenia o kolejny rok. Restrykcje dotyczą jedynie pozwoleń na pracę wydawanych na czas nieokreślony i dłuższy niż rok (tzw. pozwolenie B). Pozwolenia na pobyt wydawane na okres od 3 do 12 miesięcy (tzw.pozwolenie L) nie są objęte ograniczeniami.

Chcąc legalnie przebywać na terytorium Szwajcarii w celu wykonywania pracy (przez okres dłuższy niż 3 miesiące) należy spełnić jeden z poniższych warunków:

A.zawarcie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony z firmą prowadzącą działalność na terenie Szwajcarii;

B.oddelegowanie do pracy w Szwajcarii przez jedną z firm krajów członkowskich UE/EFTA (UE- Unia Europejska, EFTA- Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, do którego należą: Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria);

C.samozatrudnienie (działalność gospodarcza na własny rachunek) w jednym z krajów członkowskich UE/EFTA oraz realizacja kontraktu w Szwajcarii na zasadzie samozatrudnienia (umowa zlecenie/ umowa o dzieło).

Kontyngenty zatrudnienia wynoszą 545 pozwoleń na kwartał. Po wyczerpaniu kontyngentu w danym kwartale nie będą wydawane kolejne pozwolenia czyli 545 podzielić przez 27 krajów = 20 pracowników z każdego kraju co 3 miesiące.

 

 

Konrad W

 

 

19 września 2017
Czytaj inne artykuły w dziale Polityka