Brexit zakonczy definitywnie emigracje. Dokumenty

Brexit zakończy definitywnie emigracje. Dokumenty

 

Wielka Brytania zakończy swobodny przyjazd do Wielkiej Brytanii po Brexit i wprowadzi restrykcje, aby powstrzymać wszystkich wszystkich imigrantów.

Po raz pierwszy widać w jaki sposób Brytyjczycy zamierzają podejść do imigracji, co powoduje dramatyczną zmianę polityki na rzecz pracowników brytyjskich.

Dokument opisuje także stopniowe wprowadzanie do nowego systemu imigracyjnego, który kończy prawo osiedlania się w Wielkiej Brytanii dla większości europejskich migrantów i stawia nowe, trudne nowe ograniczenia w zakresie praw do członkostwa w Państwie. Potencjalnie może to doprowadzić do rozbicia tysięcy rodzin.

Przedstawienie paszportu będzie obowiązkowe dla wszystkich obywateli UE, którzy chcą wejść do Wielkiej Brytanii. W dokumencie proponuje się wprowadzenie systemu tymczasowych biometrycznych dokumentów pobytowych dla wszystkich obywateli UE przybywających do Wielkiej Brytanii.

Propozycje imigracyjne UE obejmują także

• Plany ograniczenia imigracji w UE poprzez przyznanie „preferencji na rynku pracy pracownikom będącym rezydentami”. Rząd mógłby również ograniczyć obywateli UE do poszukiwania pracy, zmniejszyć możliwości osiedlania się pracowników w Wielkiej Brytanii w perspektywie długoterminowej i ograniczyć liczbę obywateli UE, którzy mogą przyjechać do Wielkiej Brytanii na pracę o niskich kwalifikacjach.

• Propozycje „przejściowego” okresu realizacji „co najmniej dwóch lat” po dacie Brexit. Nastąpi to po wprowadzeniu pełnej polityki imigracyjnej dla obywateli UE.

• Plany złamania przepisów UE dotyczących praw członków rodziny rozszerzonej do zamieszkania w Wielkiej Brytanii. W dokumencie stwierdzono, że w obecnym systemie praktycznie nie ma ograniczeń co do relacji między obywatelem UE a członkiem rodziny. „Proponujemy zdefiniowanie członków rodziny jako bezpośrednich członków rodziny, a także trwałych partnerów”, dodaje.

• Jeśli obywatel UE mieszkający w Wielkiej Brytanii chce przywieźć ze sobą małżonka spoza UE, musi zarobić co najmniej 18 600 funtów rocznie, przynosząc obywatelom UE zgodność z ograniczeniem już nałożonym na Brytyjczyków.

• Brak nowych kontroli granicznej dla obywateli UE wjeżdżających do kraju, chociaż będą musieli podróżować na paszporcie, a nie na krajowym dowodzie tożsamości. Zamiast tego wszystkie nowe przybycia do Unii Europejskiej będą miały „zwolnienie z urlopu”, aby wejść do Wielkiej Brytanii na jeszcze nieokreślony okres, który może trwać od trzech do sześciu miesięcy. Następnie, aby zostać dłużej, będą musieli złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt biometryczny, który może obejmować odcisk palca.

• W przeciwieństwie do „dyrektywy o swobodnym obrocie” zezwolenia na pobyt nie będą przyznawane osobom poszukującym pracy. Wprowadzony zostanie „próg dochodowy” dla „samowystarczalnych” migrantów.

• Plany wprowadzenia kontroli „prawo do pracy”. Muszą to być prowadzone przez pracodawców, a sankcje karne mogą mieć miejsce w przypadku wykrycia nielegalnej pracy.

Praca tylko na dwa lata dla nowych emigrantów

 Proposes measures to drive down the number of lower-skilled EU migrants – offering them residency for a maximum of only two years.

Pond 800 tys obywateli polskich mieszka w Wielkiej Brytanii, więcej niż ogólna liczba obywateli brytyjskich mieszkających w UE 

 

6 września 2017
Czytaj inne artykuły w dziale Sprawy Polonii