Brexit umowa UK a UE, co Ciebie czeka

Brexit, umowa pomiedzy UK a UE ma stole. Co Ciebie czeka

 

Dokument nie jest prawnie wiążący, stanowi jednak wyraźną wskazówkę co do przyszłości, w której obie strony będą działać zgodnie z zegarkiem pani May od marca 2019 roku.

Przyszłe stosunki będą oparte na równowadze praw i obowiązków, z uwzględnieniem zasad każdej ze Stron. Ta równowaga musi zapewniać autonomię procesu decyzyjnego Unii i być zgodna z zasadami Unii, w szczególności w odniesieniu do integralności jednolitego rynku i unii celnej oraz niepodzielności czterech swobód. Musi także zapewnić suwerenność Zjednoczonego Królestwa i ochronę rynku wewnętrznego, przy jednoczesnym poszanowaniu wyniku referendum w 2016 r., W tym w odniesieniu do rozwoju niezależnej polityki handlowej i zakończenia swobodnego przepływu osób między Unią a Zjednoczone Królestwo.

1. Umowa Kanada plus jest na stole …

Paragraf 29 deklaracji wyraźnie wskazuje, że obie strony powinny dążyć do uzgodnienia „ambitnego, kompleksowego i zrównoważonego” porozumienia handlowego dotyczącego usług finansowych, które „powinno zmierzać do zapewnienia liberalizacji handlu usługami wykraczającymi poza Światową Organizację Handlu ( WTO) i opierają się na niedawnych unijnych umowach o wolnym handlu (FTA).

2. Handel.

Ustęp 23 wskazuje, że obie strony powinny dążyć do „zbudowania i poprawy jednolitego obszaru celnego przewidzianego w umowie o odstąpieniu od umowy, co eliminuje potrzebę kontroli reguł pochodzenia”.

Brexiteers będą mieć nadzieję, że ktokolwiek będzie premierem w przyszłym roku, może „ulepszyć” plan celny w sposób, który nie będzie stanowczo wiązał Wielkiej Brytanii z unijnymi przepisami dotyczącymi towarów.

3. Zjednoczone Królestwo zdecydowanie rezygnuje z jednolitego rynku

Paragraf 21 wyjaśnia, że ​​po Brexicie obie strony „utworzą oddzielne rynki i odrębne porządki prawne” w towarach.

4. Ale pozostanie „jak najbliżej” UE w stosunku do towarów

Biorąc pod uwagę, że znana w maju „wspólna instrukcja” zmusiłaby Wielką Brytanię do przejęcia przepisów unijnych dotyczących towarów w miarę ich pojawiania się, ona i jej zespół mogliby uznać to za uzasadnienie, aby kontynuować ją po marcu.

Wielka Brytania „rozważy zharmonizowanie” przepisów, zgodnie z umową, w celu uniknięcia „niepotrzebnych barier … w możliwym zakresie”. Dostosowanie towarów będzie tak bliskie „jak to tylko możliwe”, a porozumienie wyjaśnia w innym miejscu, że „będzie ono możliwie jak najbardziej ambitne, przy jednoczesnym poszanowaniu integralności ich rynków i porządku prawnego”.

Zatem drzwi pozostają otwarte, aby Wielka Brytania mogła rozdzielić się, jeśli tego chce, od towarów. Chociaż może to spowodować tarcie w procesie.

5. Wielka Brytania będzie odzwierciedlać UE w celu zapewnienia „otwartej i uczciwej” konkurencji

Paragraf 79 wyjaśnia, że ​​aby „zapewnić otwartą i uczciwą konkurencję”, Wielka Brytania powinna być zobowiązana do przestrzegania tych samych norm, co UE, dotyczących „pomocy państwa, konkurencji, standardów socjalnych i standardów zatrudnienia, norm środowiskowych, zmian klimatu i odpowiednich kwestii podatkowych, opierając się na równe warunki działania przewidziane w umowie odstawienia i współmierne do ogólnej relacji gospodarczej. „

Mogłoby to być zarządzane przez organ regulacyjny, ponieważ Kanada zarządza w swoich własnych relacjach z UE (rozdział 21 dotyczący forum współpracy regulacyjnej), ale Brexiteers twierdzą, że „nie powinniśmy zgadzać się na stosowanie takich środków hurtowo”.

6. Max Fac wciąż jest możliwą irlandzką odpowiedzią graniczną

Tak zwana metoda „maksymalnego ułatwienia” – preferowana przez Brexiteers – polegająca na zapobieganiu twardej granicy na wyspie Irlandii za pomocą technologii

7. Ale ochrona nie zniknęła

Kontrowersyjna ochrona zawarta w Porozumieniu w sprawie wypowiedzenia nadal obowiązuje, chociaż obie strony w tej deklaracji potwierdzają swoją „wolę zastąpienia rozwiązania ochronnego … przez kolejną umowę, która ustanawia alternatywne rozwiązania dla zapewnienia braku twardej granicy na rynku”. Irlandia na stałe. „.To pozostaje źródłem niepokoju Brexiteer. „Będziemy zamknięci” – mówi jeden z posłów z Tory.

8. Swobodny przepływ dobiegnie końca, a migracja ludzi z UE napotka przeszkody

Paragraf 50 wyjaśnia, że ​​”zasada swobodnego przepływu osób” między UE a Wielką Brytanią „przestanie obowiązywać”. Obie strony „będą dążyć do” ruchu bezwizowego tylko w przypadku krótkoterminowych wizyt, otwierając perspektywę pani May – lub ktokolwiek tam rządzi – będącej w stanie wymagać od obywateli UE posiadania wiz na dłuższe pobyty.

9. Wielka Brytania zajmie się połowami tak jak robi to Norwegia i Islandia

„Zjednoczone Królestwo będzie niezaleznym państwem nadbrzeznym”, jak  ust. 73, który będzie poszukiwał „nowej umowy w sprawie rybołówstwa” w celu podjęcia decyzji w sprawie dostępu do wód i kontyngentów.

Oznaczać to będzie, że negocjacje w sprawie połowów będą oddzielne od negocjacji w sprawie handlu między UE a Wielką Brytanią, dzięki czemu będą one miały taką samą pozycję jak kraje takie jak Norwegia i Islandia pod względem praw połowowych.

10. Jednak ETS nadal będzie odwoływał się do wszelkich sporów

Paragraf 134 wyjaśnia w przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego przepisów UE, że „organ arbitrażowy” przekaże pytanie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w celu „wiążącego orzeczenia”.

Mozna wyjść z Unii Europejskiej i budowac swój kraj. Inny kraje mogą już podążać za brytyjczykami z niemieckiego raju pod nazwa UE.

Konrad W.

 

22 listopada 2018
Czytaj inne artykuły w dziale Czas po Brexit

1 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  1. jesli sie ma to co powinien miec kazdy w UK to go nic nie czeka , polacy na wode i piwka maja alee na wyrobienie sobie brytyjskich papierow to juz za drogo , obciach na caly swiat , bo gdyby z poza UE mieli taka okazje to nigdy nie przepuscili nawet placac 10 tysiecy funtow .