Brexit nie zatrzyma napływu emigracji z Polski i z Europy

Brexit nie zatrzyma napływu emigracji z Polski i z Europy

 

Brytyjskie Stowarzyszenie Gościnności (BHA) powiedziało, że tysiące firm w Wielkiej Brytanii będzie miało problemy ze znalezieniem pracowników w hotelarstwie.

Pracownicy z UE stanowią prawie jedną czwartą wszystkich miejsc pracy w tym sektorze.

Przemysł hotelarski na wyspach to 3 miliony robotników i około jednej dziesiątej brytyjskiego majątku ekonomicznego.

Od momentu uruchomienia art. 50 raport KPMG dla BHA mówi, że potrzeba aż dziesięciu lat na zmniejszenie zapotrzebowania na pracowników UE poprzez szkolenie personelu brytyjskiego, oraz  zachęcenie młodych ludzi Brytyjczyków do podejmowania pracy w sektorze Hotelarskim.

Jednak w obliczu sytuacji, w której gospodarka w Wielkiej Brytanii zbliża się do pełnego zatrudnienia, bezrobocie jest minimalne, stwierdzono, że nie ma pracowników do pracy, a obywatele UE nadal będą i muszą stanowić dużą część siły roboczej.

Badanie KPMG  mówi, że 75% pracowników oczekujących w Wielkiej Brytanii, 37% personelu zajmującego się sprzątaniem i utrzymaniem domu i jedna czwarta kucharzy pochodzi z UE.

The KPMG study says that 75% of waiting staff in the UK, 37% of house-keeping staff and a quarter of all chefs are from the EU.

W zeszłym miesiącu kanapkę z kawą w sieci restauracyjek na terenie Wielkiej Brytanii pod nazwą Pret Manger ujawniło, że tylko jedna na pięćdziesiąt jej kandydatów to Brytyjczycy, a 65% jej pracowników to obywatele UE.

Dyrektor ds. Zasobów ludzkich w firmie, Andrea Wareham, powiedział, że trudno byłoby zatrudnić wystarczającą liczbę Brytyjczyków , jeśli zastosowano by szczelną kontrole obywateli UE, którzy chcą pracować w Wielkiej Brytanii po Brexit.

Jasne jest, że hotelarstwo i turystyka napotykają poważne problemy w rekrutacji pracowników, jeśli nastąpi znaczny spadek zatrudnienia  pracowników z UE”, powiedział Ufi Ibrahim, szef BHA.

The company’s head of human resources, Andrea Wareham, said it would be virtually impossible to recruit enough staff if heavy controls were applied to EU nationals wanting to work in the UK.

„It is clear that hospitality and tourism face major problems in recruitment if there is any major cut in the number of workers allowed to enter from the EU,” Ufi Ibrahim, head of the BHA, said.

Rząd musi mieć świadomość, że w perspektywie średnio- i długoterminowej będziemy potrzebować znacznej liczby pracowników UE.

Theresa May starała się nie ujawniać podejścia rządu do imigracji podczas negocjacji w Brexit i niechętnie powtarza wcześniejsze oświadczenie rządowe, że całkowita imigracja spadnie poniżej 100 000.

Jedną z opcji rozważanych przez Home Office jest umożliwienie preferencyjnego dostępu do obywateli UE po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.

Rząd Wielkiej Brytanii wie iż sektory takie jak : hotelarstwo, rolnictwo opierają się na imigrantach z UE. Rząd powiedział, że konsultował się z liderami biznesu w sektorze hotelarskim, w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy. Chcemy, aby firmy miały dostęp do umiejętności, których potrzebują. Chociaż zakończymy swobodny ruch dla emigrantów, jak teraz, to zaprojektujemy nowy system imigracyjny, który leży w interesie narodowym” – dodali.

„While we will end free-movement as it is now, we will design a new immigration system that is in the national interest,” they added.

Jeśli więc emigracja będzie dalej, zostaną też obecne rodziny i ich dzieci będą dorastać więc sklepy Polskie i towary z Polski dalej będą sprzedawane na wyspach. Sklep Polski ale duży to dobry biznes jeszcze na wiele wiele lat.

Ponadto pracę jeśli ktoś będzie chciał znaleźć na wyspach znajdzie, może być tylko ograniczenie w dostępie do benefitów. Aby juz zakończyć temat , chyba się stara Polonia na wyspach zawiodła głosując na Brexit  gdyż nie wyrzuci on Polaków z Wielkiej Brytanii.

Oto księże Żyliński który popierał Brexit czyli stratę UE najlepszego płatnika oraz ograniczenia dla Polaków w przyjeździe na wyspy.

Konrad W

1 kwietnia 2017