Brexit może spowodować, że Brytania będzie mniej bezpieczna, ostrzegają parowie

WIELKA BRYTANIA

Brexit może spowodować, że Brytania będzie mniej bezpieczna, ostrzegają parowie

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może spowodować, że będzie tam „mniej bezpiecznie”, chyba że zostanie utrzymana współpraca z Unią Europejską odnośnie bezpieczeństwa, ostrzegają członkowie izby Lordów.

Parowie podkreślili, iż utrata dostępu do baz danych UE, takich jak system informacyjny Schengen spowodowałaby „nagłe wstrząsy” w odniesieniu do ochrony policyjnej, a tym samym stanowiłaby zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Ich raport mówi, że rząd może również spotkać się z „napięciem” między dwoma jego celami – przywróceniem kontroli nad prawami oraz utrzymaniem silnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

W raporcie zwrócono też uwagę, że jeśli pojawi się takie „napięcie” między utrzymaniem bezpieczeństwa, a wprowadzeniem kontroli, to bezpieczeństwo powinno mieć wtedy pierwszeństwo.

Rząd twierdzi, że współpraca w zakresie bezpieczeństwa jest priorytetem i będzie robić to, co jest konieczne, aby zapewnić ludziom bezpieczeństwo.

Raport podkomisji członków Lordów przyznaje też , że bezpieczeństwo i współpraca jest jednym z tych obszarów polityki, w którym „pozytywny wynik” jest w interesie wszystkich, zarówno obywateli, jak i rządzących.

Niemniej, pojawiło się ostrzeżenie, że w wyniku Brexitu Wielka Brytania nie będzie już częścią Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, co według niektórych pozbawi to Zjednoczone Królestwo odpowiedniego nadzoru, kontroli i równowagi.

Chodzi choćby o Europejski Nakaz Aresztowania, który zastąpił fragmentaryczne rozwiązania ekstradycji między państwami członkowskimi w 2004 roku. Niektórzy twierdzą, że jego brak może stanowić zagrożenie dla suwerenności Wielkiej Brytanii.

W odpowiedzi, minister Brandon Lewis powiedział:

„Współpraca w zakresie egzekwowania prawa i bezpieczeństwa z naszymi europejskimi i światowymi sojusznikami pozostaje priorytetem dla rządu.

„Będziemy robić to, co jest konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom i pracujemy razem z różnymi partnerami w celu zbadania możliwych rozwiązań kooperacyjnych, gdy Wielka Brytania opuści UE”.

Sprawozdanie przygotowane przez członków Izby Lordów obejmuje różne obszary współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, które będą przedmiotem renegocjacji.

Barbara Klaudia S.

21 grudnia 2016
Czytaj inne artykuły w dziale Polityka