Bezrobotni nie zostaną po Brexit na wyspach

Bezrobotni nie zostaną po Brexit na wyspach

 

Według najnowszego dokumentu jaki opublikowała brytyjska gazet okazuje się że osoby bezrobotne na wyspach nie dostaną rezydentury i możliwości dostawania zasiłków a nawet możliwości zostania.

Ponadto nowo przyjezdni będą mieli możliwość podjęcia pracy na maksymalny okres 2 lata później będą musieli opuścić wyspy. Chodzi Rządowi o t, aby emigranci nie byli obciążeniem dla systemu benefitów i NHS.

Co ponadto :

Upubliczniony dokument ujawnia plan powstrzymania napływu imigrantów z UE po Brexicie

Wielka Brytania zakończy swobodny przepływ pracowników po Brexicie i wprowadzi restrykcje, aby powstrzymać wszystkich, poza wysoko wykwalifikowanymi pracownikami UE, na podstawie szczegółowych propozycji przedstawionych w dokumencie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ujawnionych gazecie The Guardian.

82-stronicowy dokument, oznaczony jako bardzo poufny, z datą z sierpnia 2017 r., po raz pierwszy przedstawia, w jaki sposób Brytyjczycy zamierzają podejść do tematu imigracji, co powoduje dramatyczną zmianę polityki na korzyść pracowników brytyjskich.

Proponuje środki mające na celu zmniejszenie liczby nisko wykwalifikowanych migrantów z UE – oferując im pobyt na czas nie dłuższy niż dwa lata, co na pewno spodoba się zwolennikom twardego Brexitu w partii Torysów. Ci z „wysoko wykwalifikowanymi zawodami” otrzymają zezwolenia na pracę przez dłuższy okres od trzech do pięciu lat.

Dokument opisuje także stopniowe wprowadzanie do nowego systemu imigracyjnego, który kończy prawo osiedlania się w Wielkiej Brytanii dla większości europejskich migrantów i stawia nowe, ciężkie ograniczenia w zakresie prawa do sprowadzenia członków rodziny. Co potencjalnie może doprowadzić do rozbicia tysięcy rodzin.

Przedstawienie paszportu będzie obowiązkowe dla wszystkich obywateli UE, którzy chcą wejść do Wielkiej Brytanii. W dokumencie proponuje się wprowadzenie systemu tymczasowych biometrycznych pozwoleń na pobyt dla wszystkich obywateli UE przybywających do Wielkiej Brytanii po Brexicie na dłuższy okres czasu.

Dokument MSW, zatytułowany „System graniczny, imigracja i obywatelstwo po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię”, wyraźnie wyjaśnia, jakie wnioski w tej sprawie nie zostały jeszcze zatwierdzone przez ministrów i” podlegają negocjacjom z UE „. Ale przy pomocy przykładów i schematów dokument określa kierunek myślenia MSW w jednym z najbardziej poruszonych tematów debaty Brexit.

Rozumie się, że dokument, który krążył wokół starszych urzędników i ministrów, już sprowokował spory między ministrami, starającymi się zrównoważyć wymagania brytyjskich przedsiębiorstw chcących zachować swobodny przepływ, a także poglądy ekstremalnych Brexitersów.

Propozycje imigracyjne MSW dotyczące imigracji UE obejmują także:

Plany mające na celu ograniczenie imigracji UE poprzez przyznanie „preferencji na rynku pracy pracownikom będącym stałymi mieszkańcami”. Rząd mógłby również wprowadzić ograniczenia wśród obywateli UE poszukujących pracy, zmniejszyć możliwości osiedlania się pracowników w Wielkiej Brytanii w perspektywie długoterminowej i ograniczyć liczbę obywateli UE, którzy mogą przyjechać do Wielkiej Brytanii do pracy o niskich kwalifikacjach.

Propozycje „przejściowego” okresu realizacji „co najmniej dwóch lat” po wejściu Brexitu. Nastąpi to po wprowadzeniu pełnej polityki imigracyjnej dla obywateli UE.

Plany pozbycia się przepisów UE dotyczących praw członków dalszej rodziny do zamieszkania w Wielkiej Brytanii. W dokumencie stwierdzono, że w obecnym systemie praktycznie nie ma ograniczeń co do relacji między obywatelem UE a członkiem rodziny. „Proponujemy określenie członków rodziny jako bezpośrednich członków rodziny, a także stałych partnerów”, dodaje.

Jeśli obywatel UE żyjący w Wielkiej Brytanii chce sprowadzić małżonka spoza UE, musi zarabiać co najmniej 18 600 funtów rocznie – co stawia obywateli UE w tej samej pozycji z Brytyjczykami, których takie ograniczenia już obowiązują.

Brak nowych kontroli granicznych dla obywateli UE wjeżdżających do kraju, chociaż będą musieli podróżować z paszportem, a nie z dowodem osobistym. Wszyscy nowo przybyli z Unii Europejskiej , będą mogli zostać w kraju przez określony okres czasu, między 3 a 6 miesięcy. Następnie, aby zostać dłużej, będą musieli złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt biometryczny, który może obejmować odcisk palca.

W przeciwieństwie do „dyrektywy o swobodnym przepływie” zezwolenia na pobyt nie będą przyznawane osobom poszukującym pracy. Wprowadzony zostanie „próg dochodowy” dla „samowystarczalnych” migrantów.

Plany wprowadzenia kontroli „prawo do pracy”. Musiałyby być prowadzone przez pracodawców, a sankcje karne mogą mieć miejsce w przypadku wykrycia nielegalnej pracy.

Dokument ten ma silny motyw „Wielka Brytania na pierwszym miejscu”. Stwierdza on: „Jesteśmy pewni, że jeśli to możliwe, pracodawcy z Wielkiej Brytanii powinni spróbować zaspokoić ich potrzeby związane z pracownikami, wśród rodzimych mieszkańców Wielkiej Brytanii. Teraz jest ważniejsze niż kiedykolwiek, abyśmy mieli właściwe umiejętności, żeby zbudować silną i konkurencyjną gospodarkę „.

W dokumencie stwierdzono, że chociaż długoterminowa migracja z UE spadła w ciągu ostatniego roku do 133 000, nie można jej kontrolować, ponieważ swobodny przepływ daje obywatelom UE „prawo do pobytu w Wielkiej Brytanii niezależnie od potrzeb ekonomicznych kraju”.

Proponowany pakiet ma na celu zmniejszenie obecnego rocznego przepływu 250 000 obywateli UE przybywających do Wielkiej Brytanii do „zrównoważonego poziomu”: migracji liczącej dziesiątki tysięcy – celu rządu.

Niedawne błędy MSW, włącznie z błędnymi listami deportacyjnymi wysłanymi do 100 obywateli UE, podkopały zaufanie do jego kompetencji.

MSW informuje, że nowy system imigracyjny UE niekoniecznie musi obejmować takie same zasady jak obecnie stosowane do migracji poza UE. W szczególności mówi, że rozważa, czy istniejący system sponsoringu i opłata za umiejętności imigracyjne w wysokości 1.000 funtów na głowę zostaną zastosowane do migracji w UE.

Katarzyna Cz

Cały dokument w języku angielskim znajduje się w poniższym artykule.

Brexit zakonczy definitywnie emigracje. Dokumenty

 

 

6 września 2017
Czytaj inne artykuły w dziale Polityka