Bezpłatne porady prawne w Konsulacie w Manchester 8, 9 grudzien

Bezpłatne porady prawne w Konsulacie w Manchester 8, 9 grudzien

 

Sobota, 8 grudnia 2018 r. w godz. 10:00-17:00

Niedziela, 9 grudnia 2018 r. w godz. 10:00-15:00

w siedzibie Konsulatu w Manchesterze odbędzie się akcja „Błękitny weekend w Konsulacie” – sesja bezpłatnych porad prawnych radców prawnych specjalizujących się w prawie polskim i brytyjskim.

Porady będą udzielane z zakresu m.in. prawa cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego, spraw alimentacyjnych, majątkowych, prawa spadkowego, gospodarczego, emerytur i rent oraz spraw karnych. Możliwym będzie także spotkanie z konsulami wydziału spraw prawnych i pomocy konsularnej i bezpośrednia rozmowa na tematy z zakresu pomocy konsularnej (np. spraw dziecięcych, deportacyjnych i in.).

Z akcji może skorzystać każdy obywatel polski.

Powyższe porady to szansa na swobodną, 30-minutową rozmowę i uzyskanie pomocnych informacji, które pozwolą osobom poradzić sobie z niezałatwionymi sprawami i problemami prawnymi w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Szczegóły na temat akcji można znaleźć na stronie internetowej Konsulatu, twitterze i facebooku. W załączeniu przesyłamy plakat i ulotkę informacyjną nt. akcji – w razie potrzeby proszę swobodnie z niej korzystać. Zgłoszenia osoby powinny kierować e-mailem na adres: manchester.prawny@msz.gov.pl. Są jeszcze wolne miejsca.

UWAGA

 zgłoszenia prosimy kierować e-mailem na adres: manchester.prawny@msz.gov.pl
 zgłoszenia muszą zawierać imię i nazwisko, telefon kontaktowy i opis problemu
prawnego, którego ma dotyczyć porada. Brak powyższych informacji spowoduje
pozostawienie zgłoszenia bez odpowiedzi.
 zgłoszenia będą weryfikowane pod kątem opisu zagadnienia.
 warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie przez zgłaszającego e-mailem
potwierdzenia zgłoszenia, ze wskazaną datą i godziną spotkania. Osoby bez
potwierdzenia nie zostaną wpuszczone do Konsulatu.

oto szczegoly

MSZ

30 listopada 2018
Czytaj inne artykuły w dziale Manchester