Bezpłatne miejsca w internatach dla uczniów w UK

Bezpłatne miejsca w internatach dla uczniów w UK

 

Władze lokalne będą współpracować z organizacjami charytatywnymi dla dzieci, aby dać uczniom stypendia.

Jest to część rządowej obietnicy, aby niezależne i państwowe szkoły współpracowały ze sobą i pomagały uczniom z „wrażliwych” środowisk.

Około 1000 młodych ludzi jest już wspieranych przez podobne programy.

DfE stwierdziło, że partnerstwa szkół z internatem mają na celu pomoc dzieciom w wieku podstawowym i średnim, które wcześniej były pod opieką lub są narażone na ryzyko związane z opieką.

Mówi, że badania pokazują zależność między środowiskiem internatu a lepszymi wynikami w nauce wśród dzieci z trudną sytuacją.

„Szansa na lepsze życie”

Parlamentarny podsekretarz stanu ds. Systemu szkolnego Lord Agnew powiedział: „Takie praktyki nie będą odpowiednie dla każdego dziecka, ale opieka duszpasterska i wsparcie edukacyjne oferowane przez nasze najlepsze szkoły z internatem mogą przynieść głębokie korzyści niektórym młodym ludziom”.Zarówno niezależne jak i państwowe szkoły z internatem – te finansowane przez władze lokalne, ale w których pobierane są opłaty za zakwaterowanie – biorą udział w programie, który jest wspierany przez Stowarzyszenie Szkół z internatem.

Zaangażowane organizacje charytatywne to Reedham Children’s Trust, Buttle UK i Royal National Children’s Springboard Foundation.

Dwie szkoły w Surrey, King Edward’s Witley, i Royal Alexandra & Albert w Reigate, zostały wymienione jako uczestnicy, wśród innych w całym kraju, które też są zaangażowane.

John Attwater, dyrektor King Edward’s Witley, powiedział, że internat może zapewnić ” szansę na lepsze życie dla dzieci w trudnej sytuacji i ich rodzin i jest podstawą naszej misji założycielskiej jako szkoły”.  Wiadomość ogłoszono po tym, jak sekretarz ds. Edukacji Justine Greening ogłosiła fundusz w wysokości 23 mln funtów .

28 grudnia 2017
Czytaj inne artykuły w dziale Prawo UK