Automatyzacja pracy zlikwiduje 800 milionów miejsc pracy

Automatyzacja pracy zlikwiduje 800 milionów miejsc pracy


Do 800 milionów pracowników na całym świecie straci pracę do 2030 r. i zostanie zastąpiona automatyczną automatyzacją, jak wynika z raportu firmy konsultingowej.

Badanie przeprowadzone w 46 krajach i 800 zawodów przez McKinsey Global Institute wykazało, że wpłynie to na jedną piątą globalnej siły roboczej.

Raport powiedział, że jedna trzecia siły roboczej w bogatszych krajach, takich jak Niemcy i USA, może potrzebować przekwalifikowania się na inne stanowiska pracy.

Operatorzy maszyn i pracownicy sektora spożywczego będą najbardziej dotknięci, mówi raport.

Według McKinseya, biedniejsze kraje, które mają mniej pieniędzy na inwestycje w automatyzację, nie będą miały tak dużego wpływu. Jedynie około 9% miejsc pracy zostanie zastąpionych nowymi technologiami.

Miejsca pracy wymagające interakcji z ludźmi, takie jak lekarze, prawnicy, nauczyciele i barmani, są postrzegane przez McKinsey jako mniej podatne na automatyzację.

Wyspecjalizowane miejsca pracy o niższych płacach, takie jak prace ogrodnicze, hydrauliczne i opiekuńcze, będą również mniej podatne na automatyzację, zgodnie z przewidywaniami badania.

W krajach rozwiniętych zapotrzebowanie na edukację uniwersytecką wzrośnie, ponieważ zmniejszą się miejsca pracy wymagające mniejszej edukacji.

Tylko w samych Stanach Zjednoczonych do 2030 roku może wyeliminować od 39 do 73 milionów miejsc pracy, ale około 20 milionów z przesiedlonych pracowników może być w łatwy sposób przeniesionych do innych branż, zgodnie z raportem McKinsey.

W Wielkiej Brytanii 20% aktualnych miejsc pracy zostanie zautomatyzowanych w tym samym okresie, zgodnie z prognozą autora. Autorzy są przekonani, że na świecie dojdzie do transformacji w skali wczesnych lat XX wieku, kiedy to większość globalnego przemysłu przeszła z rolnictwa na fabrykę.

Autorzy raportu wzywają rządy do uchwalenia planów przekwalifikowania swoich obywateli.

Konrad W

 

30 listopada 2017