70 punktów na wize aby zostać w UK od stycznia 2021 roku.

70 punktów na wize aby zostać w UK od stycznia 2021 roku

 

Minister Spraw Wewnętrznych Priti Patel przedstawiła , NOWE środki dla funkcjonariuszy straży granicznej i imigracji jakie zostaną wprowadzone w życie od stycznia 2021 r.

W nowym 130-stronicowym dokumencie rząd ujawnił nawet przestępców, którzy nie zostali skazani na 12 miesięcy wyrzucenia z Wielkiej Brytanii.

Stwierdzono: „Osoby przebywające już w Wielkiej Brytanii, które zostały skazane na 12 miesięcy lub więcej więzienia, będą opuszczać UK. „W przypadku gdy 12-miesięczny próg deportacji z tytułu przestępczości nie zostanie osiągnięty, zagraniczny przestępca będzie nadal rozpatrywany pod kątem deportacji, jeżeli sprzyja to dobru publicznemu„.

Osobom ubiegającym się o wjazd do Wielkiej Brytanii można odmówić, jeżeli:

– wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności trwającą co najmniej 12 miesięcy;
popełnił przestępstwo, które spowodowało poważną szkodę w Uk lub kraju zamieszkania

– są upartymi przestępcami, którzy wykazują szczególne lekceważenie prawa ich charakter, postępowanie lub stowarzyszenie oznacza, że ​​ich obecność nie sprzyja dobru publicznemu w uk

Nowe przepisy oznaczają również, że przestępcy, którzy są już w więzieniu, kwalifikują się do deportacji, a nie tylko ci, którzy chcą wjechać do UK.

WIZY I EMIGRACJA DO UK od stycznia 2020 roku

Nowy system imigracyjny ma na celu zmniejszenie liczby nisko wykwalifikowanych migrantów przybywających do Wielkiej Brytanii od początku przyszłego roku.

Osoby, które chcą mieszkać i pracować w UK, będą musiały zdobyć 70 punktów, aby móc ubiegać się o wizę. Punkty zostaną przyznane za :

– umiejętność mówienia po angielsku do pewnego poziomu,

– posiadanie oferty pracy od zatwierdzonego pracodawcy,

– osiągnięcie minimalnego progu wynagrodzenia.

 

Osoby z zawodem medycznym oraz absolwenci studiów będa mogli pozostać w UK  przez co najmniej dwa lata po ukończeniu studiów.

Pani Patel powiedziała w niedzielę: „Brytyjczycy głosowali za przejęciem kontroli nad naszymi granicami i wprowadzeniem nowego systemu imigracyjnego opartego na punktach. „Teraz, kiedy opuściliśmy UE, możemy wprowadzić nowy system emigracyjny  i zapewnić nowy, bardziej sprawiedliwy, mocniejszy i oparty na umiejętnościach system od 1 stycznia 2021 r.”

Minister Spraw Wewnętrznych

Konrad W

 

13 lipca 2020