Kiedy i jak ubiegać się o rozwód, Kancelaria IMD

rozwod

Kiedy ubiegać się o rozwód?

Podstawą rozwodu jest nieodwracalny rozpad związku małżeńskiego. Osoba wnosząca pozew o rozwód może powołać się na jeden z czynników decydujących o powziętej decyzji. Do powodów tych zaliczamy zdradę, nieodpowiednie zachowanie partnera, opuszczenie (minimum dwa lata przed datą złożenia petycji), separacja (minimum dwa lata przed datą złożenia petycji, oraz zgoda pozwanego/pozwanej na rozwód), separacja pięcioletnia (nie jest wymagana zgoda pozwanego/pozwanej).

Petycja rozwodowa.

W celu złożenia wniosku o rozwód, należy wypełnić petycje rozwodową, Formularz D8. Formularz wypełnia osoba wnosząca o rozwód tak zwany powód/powódka, Petitioner. Wypełniając wniosek powołujemy się na jeden z wyżej wymienionych powodów, który przyczynił się do rozpadu związku małżeńskiego. Uzasadnienie szczegółowe załączamy w punkcie Statement of Case. Po wypełnieniu petycji rozwodowej, wysyłamy dokument do sądu.

Należy również uiścić opłatę sądową, jest to stały koszt w wysokości £550.00. Alternatywnie możemy ubiegać się o zwolnienie z opłaty sądowej. W tym przypadku należy wypełnić i wysłać z petycją wniosek z prośbą o zwolnienie z opłaty sądowej.

Po upływie około dwóch tygodni, sąd powinien zarejestrować petycję oraz przesłać opieczętowane kopie dokumentu do obu stron. Druga strona, Respondent, otrzymuje petycję rozwodową oraz wniosek potwierdzający Acknowledgement of Service. Druga strona powinna wypełnić otrzymany wniosek, a następnie odesłać wraz z petycją rozwodową do sądu w ciągu siedmiu dni.

W przypadku, kiedy dwie strony składają petycję rozwodową, niezależnie od kraju, w którym petycja zostanie złożona, pierwszeństwo ma petycja, która została zarejestrowana przez sąd jako pierwsza.

Orzeczenie nieprawomocne Decree Nisi.

Orzeczenie nieprawomocne jest to pierwsze orzeczenie sądowe o rozwodzie. Wniosek z prośbą o nieprawomocne orzeczenie powinien być złożony przez powód/powódkę po otrzymaniu informacji z sądu o otrzymaniu potwierdzenia doręczenia dokumentów przez drugą stronę, Respondent.

Warto wiedzieć, iż kwestie kosztów w sprawie są rozstrzygane na posiedzeniach orzeczenia Decree Nisi. Powód/Powódka może starać się o orzeczenie w sprawie kosztów. Oznacza to iż może ubiegać się o obarczenie drugiej strony kosztami postępowania. W przypadku sprzeciwu pozwanego/pozwanej na wniosek o koszty, sąd może wyznaczyć posiedzenie na życzenie stron, na którym stawiennictwo będzie możliwe po uprzednim pisemnym potwierdzeniu. Strony mogą również zawrzeć porozumienie w sprawie kosztów, należy wówczas poinformować sąd o ustaleniach w tej sprawie.

Orzeczenie prawomocne Decree Absolute.

Orzeczenie prawomocne jest to ostateczne orzeczenie o rozwodzie o które możemy się starać po upływie sześciu tygodni od otrzymania orzeczenia Decree Nisi. W niektórych przypadkach, kiedy sprawy finansowe nadal nie są rozstrzygnięte zalecamy wstrzymanie się z wnioskiem o uprawomocnienie, do czasu rozwiązania spraw. W większości spraw wówczas, gdy pozwany/pozwana nie podważa pozwu ani kosztów rozwodu posiedzenia odbywają się bez udziału stron.

Orzeczenie o rozwodzie nie reguluje kwestii finansowych pomiędzy małżonkami. Pozew o podział majątku może zostać złożony przez strony do momentu ponownego wejścia w związek małżeński.

Zaświadczenie z artykułu 39.

Zaświadczenie o którym mowa w artykule 39, jest to certyfikat z sądu w Anglii, który jest wymagany, kiedy chcemy użyć orzeczenia o rozwodzie poza granicami Anglii i Walii, np. w celu zmiany nazwiska lub ponownego wejścia w związek małżeński.

,,Decyzja o złożenie pozwu rozwodowego jest często niełatwą decyzją do podjęcia. Jest to emocjonalny oraz ciężki krok w życiu, dlatego w Kancelarii IMD przykładamy wszelkich starań, aby towarzyszyć Państwu od początku do końca w tych trudnych chwilach. Oferujemy wiele różnych opcji, aby spełnić potrzeby wszystkich naszych Klientów. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, wahają się co zrobić służymy rozmową oraz wszelką pomocą w prowadzeniu postępowania.’’

Kancelaria IMD

Masz pytania dzwoń do nas – t:  (0044) 333 358 3056

w:www.adwokat.co.uk

 

24 listopada 2016